Healthy transit

Very small breed dogs are prone to constipation. A balanced intake of fibres (including psyllium) together with highly digestible L.I.P. proteins helps facilitate intestinal transit and contributes to good stool quality. Những giống chó rất nhỏ dễ gặp tình trạng bị táo bón. Bằng việc cân bằng các chất xơ (bao gồm cả psyllium) cùng với các protein L.I.P dễ tiêu hóa sẽ giúp thức ăn được vận chuyển đường ruột thuận lợi và góp phần tạo ra chất lượng phân tốt.

Coat condition Tình trạng bộ lông

This formula contains nutrients which help support a healthy skin. Enriched with EPA-DHA. Sản phẩm này chứa các chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ một làn da khỏe mạnh. Giàu EPA-DHA.

Urinary tract health Sức khỏe đường tiết niệu

Helps support a healthy urinary system in very small breed dogs. Giúp hỗ trợ một hệ thống tiết niệu khỏe mạnh ở những giống chó rất nhỏ.

Very palatable & very small kibble Hạt có kích thước rất nhỏ và ngon miệng

This small-sized kibble has been developed to be perfectly adapted to the miniature jaw of dogs under 4 kg. Its exclusive formula also helps stimulate fussy appetites in very small breed dogs. Hạt thức ăn có kích thước nhỏ này đã được nghiên cứu để có thể thích nghi hoàn hảo với bộ hàm thu nhỏ của những chú chó dưới 4 kg. Công thức độc quyền của sản phẩm cũng giúp kích thích sự thèm ăn ở những giống chó rất nhỏ.

Suitable for very small dogs over 10 months old that weigh up to 4kg, ROYAL CANIN® X-Small Adult is specially formulated with all the nutritional needs of your X-Small adult dog in mind. Thích hợp cho những con chó rất nhỏ trên 10 tháng tuổi có cân nặng dưới 4kg, ROYAL CANIN® X-Small Adult được nghiên cứu sản xuất với tất cả các nhu cầu dinh dưỡng của chú chó trưởng thành giống rất nhỏ của bạn. ROYAL CANIN® X-Small Adult contains very high quality protein (L.I.P.), specifically chosen for its easy digestibility. This protein, combined with a balanced intake of fibres like psyllium, helps to facilitate healthy intestinal transit. ROYAL CANIN® X-Small Adult chứa protein chất lượng cao (L.I.P.), được lựa chọn kỹ càng cho khả năng tiêu hóa cao. Protein này, kết hợp với một lượng cân bằng các chất xơ như psyllium, giúp hỗ trợ quá trình vận chuyển đường ruột khỏe mạnh. In addition, ROYAL CANIN® X-Small Adult helps to support a healthy urinary system in very small breeds of dogs like yours. Enriched with Omega-3 fatty acids (EPA and DHA), ROYAL CANIN® X-Small Adult helps to support good coat condition. While the variety of vitamins included helps to strengthen your dog’s ‘skin barrier role’ – ultimately contributing to the maintenance of healthy skin. The kibble in ROYAL CANIN® X-Small Adult has been specially adapted to cater to this particular breed. Its shape, size, and texture is perfect for its miniature jaws. Ngoài ra, ROYAL CANIN® X-Small Adult giúp hỗ trợ hệ tiết niệu khỏe mạnh ở những giống chó rất nhỏ.Giàu axit béo Omega-3 (EPA và DHA), ROYAL CANIN® X-Small Adult giúp hỗ trợ chăm sóc bộ lông tốt. Trong khi sự đa dạng của các loại vitamin giúp tăng cường ‘vai trò hàng rào bảo vệ da’ của chó - góp phần cuối cùng vào việc duy trì làn da khỏe mạnh. Hạt thức ăn trong ROYAL CANIN® X-Small Adult đã được điều chỉnh đặc biệt để phục vụ cho giống chó đặc biệt này. Hình dạng, kích thước và kết cấu của sản phẩm hoàn hảo cho bộ hàm thu nhỏ của giống chó siêu nhỏ.

Working towards a sustainable future

Our belief that pets make our world better inspires and gives life to our purpose of making a better A BETTER WORLD FOR PETS ™

Discover more
Labrador Retriever adult sitting with its owner outdoors

Analytical constituents: Protein: 24.0% - Fat content: 18.0% - Crude ash: 5.9% - Crude fibres: 1.7% - EPA & DHA: 2.5 g/kg. Thành phần dinh dưỡng: Protein: 24,0% - Hàm lượng béo: 18,0% - Tro thô: 5,9% - Xơ thô: 1,7% - EPA & DHA: 2,5 g / kg.

Composition: rice, dehydrated poultry protein, maize, animal fats, maize flour, maize gluten, hydrolysed animal proteins, vegetable protein isolate*, chicory pulp, minerals, soya oil, fish oil, psyllium husks and seeds (1%), yeasts and parts thereof, fructo-oligo-saccharides. Thành phần: gạo, protein gia cầm sấy khô, ngô, mỡ động vật, bột ngô, gluten ngô, protein động vật thủy phân, protein thực vật phân lập *, bột rau diếp xoăn, khoáng chất, dầu đậu nành, dầu cá, vỏ và hạt mã đề (1%), nấm men và các bộ phận của chúng, fructo-oligo-saccharides.

*L.I.P.: protein selected for its very high digestibility. *L.I.P.: Protein được chọn lọc kỹ càng cho khả năng tiêu hóa lên tới 90%
Analytical constituents: Protein: 24.0% - Fat content: 18.0% - Crude ash: 5.9% - Crude fibres: 1.7% - EPA & DHA: 2.5 g/kg. Thành phần dinh dưỡng: Protein: 24,0% - Hàm lượng béo: 18,0% - Tro thô: 5,9% - Xơ thô: 1,7% - EPA & DHA: 2,5 g / kg.
Trọng lượng của chóTrong nhà - Hoạt động thấp-Hoạt động bình thường- Hoạt động cao-
1 kg 24 g 2/8 ly đong27 g 3/8 ly đong31 g 3/8 ly đong
1.5 kg 32 g 3/8 ly đong37 g 3/8 ly đong42 g 4/8 ly đong
2 kg 40 g 4/8 ly đong46 g 4/8 ly đong52 g 5/8 ly đong
2.5 kg 47 g 4/8 ly đong55g5/8 ly đong62 g6/8 ly đong
3 kg 54 g 5/8 ly đong63 g6/8 ly đong71 g7/8 ly đong
3.5 kg 61 g 6/8 ly đong70 g6/8 ly đong80 g7/8 ly đong
4 kg 67 g 6/8 ly đong78 g 7/8 ly đong88 g 1 ly đong
PACKSHOT-XSMALL-AD_SHN17

Still have questions about this product?

Find out how to reach us, and get in touch.

Ask a question