ดูแลการทำงานของระบบย่อยอาหาร

ด้วยโปรตีนคุณภาพสูง (L.I.P.) และพรีไบโอติกส์ ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ และปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

ความน่ากินสูง

ด้วยเม็ดอาหาร 3 รูปแบบ และกลิ่นอาหารเฉพาะตัว ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร

พลังงานเข้มข้น

สำหรับแมวที่ต้องการพลังงานอาหารสูง

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม.

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 31%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%,กาก ไม่มากกว่า 2.6%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%

Feeding instruction: see table.
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 31%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%,กาก ไม่มากกว่า 2.6%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
Cat's weightIdeal weightOver weight
3 kg39 g (23 g + 1 pouch)31 g (15 g + 1 pouch)
4 kg48 g (32 g + 1 pouch)39 g (22 g + 1 pouch)
5 kg57 g (40g + 1 pouch)45 g (29 g + 1 pouch)
6 kg64 g ( 49 g + 1 pouch)51 g (35 g + 1 pouch)
16-SENSIBLE 33-B1-IN

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา