ลดการจับตัวของก้อนขน และขับออกทางอุจจาระ

ด้วยใยอาหารจากไซเลี่ยม ช่วยลดการก่อตัวของก้อนขนในทางเดินอาหาร

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้

ปริมาณก้อนขนถูกขับออกทางอุจจาระเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 14 วัน

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 32%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 13%,กาก ไม่มากกว่า 7.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 32%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 13%,กาก ไม่มากกว่า 7.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
Cat weightNormalOverweight
3 kg45 g36 g
4 kg55 g 44 g
5 kg65 g 52 g
6 kg74 g59 g
HAIRBALL-NE-FCN-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา