Immune system support Hỗ trợ hệ miễn dịch

Growth is an essential stage in your dog’s life: it is the time of big changes, discoveries and new encounters. During this key period, the puppy’s immune system develops gradually. This diet helps support your puppy’s natural defences thanks particularly to a patented* complex of antioxidants including vitamin E. *France, patent No EP1146870. Tăng trưởng là một giai đoạn quan trọng trong cuộc dời của một chú chó: đó là thời điểm của những thay đổi lớn, khám phá và gặp gỡ mới. Trong giai đoạn quan trọng này, hệ thống miễn dịch của chó con dần phát triển. Chế độ ăn này giúp hỗ trợ khả năng miễn dịch tự nhiên của chó con đặc biệt nhờ vào hợp chất chống oxy hóa đã được cấp bằng sáng chế bao gồm vitamin E. * Pháp, bằng sáng chế số EP1146870.

Healthy skin

This formula helps support the skin’s “barrier” role (exclusive complex) and maintain skin health (EPA & DHA). Công thức này giúp hỗ trợ vai trò “rào chăn bảo vệ” của da (hợp chất độc quyền) và duy trì sức khỏe của da (EPA & DHA).

Digestive health Hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Combination of nutrients with high quality protein (L.I.P.*) and prebiotics (FOS) to support digestive health and balance of intestinal flora, which contributes to good stool quality. *Protein selected for its very high digestibility. Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng với protein chất lượng cao (L.I.P. *) và prebiotics (FOS) để hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, góp phần tạo ra chất lượng phân tốt. *Protein được chọn lọc cho khả năng tiêu hóa rất cao.

Exclusive kibble design Thiết kế hạt độc quyền

A kibble exclusively designed to make it easier for the Pug puppy to pick up and to encourage him to chew. Hạt thức ăn được thiết kế độc quyền để giúp chó con Pug lấy thức ăn lên dễ dàng hơn và khuyến khích chúng nhai.

Suitable for Pugs up to 10 months old, ROYAL CANIN® Pug Puppy is specially formulated with all the nutritional needs of your puppy in mind.During this key growth period, your puppy's immune system develops gradually. ROYAL CANIN® Pug Puppy contains a patented complex of antioxidants that helps to support its natural defences.ROYAL CANIN® Pug Puppy's exclusive formula contains a specific complex and the omega-3 fatty acids EPA and DHA to help nourish and support the skin's barrier role, this is important for optimal maintenance of your puppy's healthy skin.What's more, ROYAL CANIN® Pug Puppy is formulated with nutrients specifically selected for their very high quality protein (L.I.P.) and prebiotics (FOS) to support your young pug's digestive health.The kibble in ROYAL CANIN® Pug Puppy is tailor-made exclusively for the Pug breed. The shape of the Pug's jaw and its thick lips can make it quite difficult for it to pick up its food. That's why the shape and size of the kibble in this formula is specially designed to make it easy for your dog to pick it up. The adapted kibble also encourages your puppy to chew thoroughly before swallowing. Thích hợp cho chó Pug con dưới 10 tháng tuổi, ROYAL CANIN® Pug Puppy được chế tạo đặc biệt để đáp ứng tất cả các nhu cầu dinh dưỡng cho con chó con của bạn. Trong giai đoạn tăng trưởng quan trọng này, hệ thống miễn dịch chó con của bạn dần được phát triển. ROYAL CANIN® Pug Puppy chứa hợp chất chống oxy hóa đã được cấp bằng sáng chế giúp hỗ trợ khả năng miễn dịch tự nhiên của chó. Công thức độc quyền của ROYAL CANIN® Pug Puppy chứa một hợp chất cụ thể , axit béo omega-3 EPA và DHA để giúp nuôi dưỡng và hỗ trợ vai trò bảo vệ của da, điều này rất quan trọng để giúp làn da của chó con được khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, ROYAL CANIN® Pug Puppy được nghiên cứu sản xuất cùng các chất dinh dưỡng được chọn lọc đặc biệt với protein chất lượng cao (L.I.P.) và prebiotics (FOS) để hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa cho chó Pug con của bạn. Hạt thức ăn trong ROYAL CANIN® Pug Puppy được thiết kế riêng cho giống chó Pug. Hình dạng hàm và đôi môi dày của Pug có thể khiến chúng khá khó khăn trong việc gắp thức ăn. Đó là lý do tại sao hình dạng và kích thước của hạt trong sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để giúp chó của bạn dễ dàng nhặt nó lên. Hình dạng hạt đặc biệt cũng khuyến khích chó con của bạn nhai kỹ trước khi nuốt.

Working towards a sustainable future

Our belief that pets make our world better inspires and gives life to our purpose of making a better A BETTER WORLD FOR PETS ™

Discover more
Labrador Retriever adult sitting with its owner outdoors

Composition: dehydrated poultry protein, rice, maize, animal fats, beet pulp, maize flour, vegetable protein isolate*, maize gluten, hydrolysed animal proteins, fish oil, minerals, soya oil, fructo-oligo-saccharides (0.34%), hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), yeasts extracts (source of betaglucans), borage oil, marigold extract (source of lutein). Thành phần: protein gia cầm khử nước, gạo, ngô, mỡ động vật, bột củ cải đường, bột ngô, protein thực vật phân lập *, gluten ngô, protein động vật thủy phân, dầu cá, khoáng chất, dầu đậu nành, fructo-oligo-saccharides (0,34%), thủy phân men (nguồn manno-oligo-saccharides), chiết xuất từ nấm men (nguồn betaglucans), dầu cây lưu ly, chiết xuất cúc vạn thọ (nguồn lutein).

* L.I.P.: protein selected for its very high digestibility. * L.I.P.: Protein được chọn lọc kỹ càng cho khả năng tiêu hóa tới 90%.
Độ tuổi (Tháng)Trọng lượng trưởng thành = 6 kgTrọng lượng trưởng thành = 8 kgTrọng lượng trưởng thành = 10 kg
2 tháng 106 g ( 1+1/8 ly đong)127g (1+3/8 ly đong)150 g (1+4/8 ly đong)
3 tháng122 g (1+2/8 ly đong)149 g (1+4/8 ly đong)176 g (1+7/8 ly đong)
4 tháng128 g (1+3/8 ly đong)158 g (1+5/8 ly đong)187 g (2 ly đong)
5 tháng129 g (1+3/8 ly đong)161 g (1+5/8 ly đong)190 g (2 ly đong)
6 tháng128 g (1+3/8 ly đong)159 g (1+5/8 ly đong)189 g (2 ly đong)
7 tháng116 g (1+2/8 ly đong)144 g (1+4/8 ly đong)171 g (1+6/8 ly đong)
8 tháng104 g (1+1/8 ly đong)129 g (1+3/8 ly đong)153 g (1+5/8 ly đong)
9 tháng92 g (1 ly đong)115 g (1+2/8 ly đong)137 g (1+3/8 ly đong)
10 tháng91 g (1 ly đong)114 g (1+1/8 ly đong)136 g (1+3/8 ly đong)
11 thángChuyển sang dùngg sản phẩm Pug AdultChuyển sang dùngg sản phẩm Pug AdultChuyển sang dùngg sản phẩm Pug Adult
PU_PUG_PACKSHOT_BHN18

Still have questions about this product?

Find out how to reach us, and get in touch.

Ask a question