Special british shorthair jaw Quai hàm đặc biệt của mèo Anh lông ngắn

This specially designed moon-shaped kibble is adapted in size and texture to be easy for the British Shorthair kitten to grasp. The unique kibble encourages chewing to help support oral hygiene. Hạt thức ăn hình mặt trăng thiết kế đặc biệt này được điều chỉnh về kích thước và kết cấu để mèo con Anh lông ngắn dễ dàng gắp lên. Hình dạng hạt độc đáo khuyến khích nhai để giúp hỗ trợ vệ sinh răng miệng.

Muscle & bone growth Phát triển cơ và xương khớp

During growth, the British Shorthair kitten develops the strong, muscular body characteristic of the breed. Trong quá trình sinh trưởng, mèo Anh lông ngắn phát triển các đặc điểm cơ thể và cơ bắp khỏe mạnh của giống mèo. With adapted protein content, and precisely balanced vitamins and minerals to help support the development of healthy muscles and bones for healthy growth. Với hàm lượng protein thích hợp, cùng các vitamin và khoáng chất được cân bằng chính xác giúp hỗ trợ sự phát triển của cơ và xương để mèo tăng trưởng khỏe mạnh.

Exclusive formula - psyllium & l-carnitine Công thức độc quyền - psyllium & l-carnitine

Exclusive formula - Psyllium & L-carnitine Exclusive formula - Psyllium & L-carnitine

Digestive health Hệ tiêu hóa khỏe mạnh

During the growth period, the kitten’s digestive system is immature and continues developing gradually. A combination of highly digestible protein (L.I.P.*) to help support healthy digestion, an adapted fibre content (including psyllium) and prebiotics to promote a balance in the intestinal flora. Trong thời kỳ tăng trưởng, hệ tiêu hóa của mèo con chưa trưởng thành và tiếp tục dần được phát triển. Sự kết hợp của protein dễ tiêu hóa (L.I.P. *) để giúp hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, hàm lượng chất xơ thích nghi (bao gồm cả psyllium) và prebiotics để thúc đẩy sự cân bằng trong hệ vi khuẩn đường ruột. *L.I.P.: protein selected for its very high digestibility. *L.I.P.: Protein được chọn lọc kỹ càng cho khả năng tiêu hóa tới hơn 90%.

Immune system support Hỗ trợ hệ miễn dịch

During the growth period, the kitten’s immune system develops gradually. A patented complex* of antioxidants, including vitamin E, helps support the kitten’s natural defences. *France, patent No EP1146870. Trong thời kỳ tăng trưởng, hệ thống miễn dịch của mèo con dần được phát triển. Một hợp chất chống oxy hóa được cấp bằng sáng chế *, bao gồm cả vitamin E, giúp hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của mèo con.* Pháp, bằng sáng chế số EP1146870.

L-Carnitine

Enriched with L-carnitine, involved in healthy fat metabolism. L-carnitine được làm giàu, tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo lành mạnh.

Your British Shorthair Kitten's growth period is a time of change and new discoveries. To develop the strong, muscular body type that's typical of this breed, your kitten needs the right nutritional support. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten food is specially formulated with the unique nutritional needs of your kitten in mind; giving your kitten the best start in life is what paves the way for healthy development into its adult years. While your kitten's immune system is still developing, it needs a little extra support from its diet. The patented complex of antioxidants in this food includes the all-essential vitamin E and helps to support your kitten's natural defences. Because your kitten's digestive system remains immature until around 12 months of age, selecting food that's inclusive of high quality proteins is important for its digestive health. That's why this food contains Low Indigestible Proteins (or L.I.P); a form of protein that's specifically known to be highly digestible. It also contains prebiotics that help to support a good balance in the intestinal flora. To cater to each cat's individual preferences, ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten is also available as wet food in a delicious gravy. If you're considering mixed feeding, simply follow our feeding guidelines to ensure your cat gets an accurate amount of both wet and dry food for optimal benefit. Thời kỳ sinh trưởng của Mèo con lông ngắn Anh là thời gian thay đổi và khám phá mới. Để phát triển cơ thể mạnh mẽ, cơ bắp đặc trưng của giống mèo này, mèo con của bạn cần được hỗ trợ chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thức ăn cho Mèo con lông ngắn của Anh ROYAL CANIN® được nghiên cứu sản xuất đặc biệt với nhu cầu dinh dưỡng riêng của mèo con của bạn; Mang lại cho mèo con một khởi đầu tốt nhất trong cuộc đời là điều mở đường cho sự phát triển khỏe mạnh trong những năm trưởng thành của chúng. Trong khi hệ thống miễn dịch của mèo con vẫn đang phát triển, chúng cần được hỗ trợ thêm từ chế độ ăn uống. Hợp chất chống oxy hóa được cấp bằng sáng chế trong sản phẩm bao gồm tất cả vitamin E cần thiết và giúp hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của mèo con. Vì hệ tiêu hóa của mèo con còn yếu cho đến khoảng 12 tháng tuổi, nên việc lựa chọn thức ăn có các loại protein chất lượng cao là rất quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa của chúng. Đó là lý do tại sao sản phẩm này chứa Protein có độ tiêu hóa cao (L.I.P); một dạng protein được chọn lọc kỹ càng cho khả năng tiêu hóa tới 90%. Sản phẩm cũng chứa prebiotics giúp hỗ trợ sự cân bằng tốt trong hệ vi khuẩn đường ruột. Để đáp ứng sở thích cá nhân của từng chú mèo, ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten cũng có sẵn dưới dạng thức ăn ướt với nước thịt thơm ngon. Nếu bạn đang cân nhắc cho mèo ăn kết hợp giữa thức ăn khô và ướt, chỉ cần làm theo hướng dẫn cho ăn của chúng tôi để đảm bảo mèo của bạn nhận được lượng thức ăn khô và ướt chính xác để mang lại lợi ích tối ưu.

Working towards a sustainable future

Our belief that pets make our world better inspires and gives life to our purpose of making a better A BETTER WORLD FOR PETS ™

Discover more
Labrador Retriever adult sitting with its owner outdoors

Additives : Nutritional additives: Vitamin A: 33500 IU, Vitamin D3: 900 IU, Vitamin E: 670 mg; E1 (Iron): 33 mg, E2 (Iodine): 3.3 mg, E4 (Copper): 10 mg, E5 (Manganese): 42 mg, E6 (Zinc): 124 mg, E8 (Selenium): 0.05 mg; L-carnitine: 50 mg - Technological additives: Clinoptilolite of sedimentary origin: 10 g - Preservatives - Antioxidants. Chất phụ gia: Phụ gia dinh dưỡng: Vitamin A: 33500 IU, Vitamin D3: 900 IU, Vitamin E: 670 mg; E1 (Sắt): 33 mg, E2 (Iốt): 3,3 mg, E4 (Đồng): 10 mg, E5 (Mangan): 42 mg, E6 (Kẽm): 124 mg, E8 (Selen): 0,05 mg; L-carnitine: 50 mg - Phụ gia công nghệ: Clinoptilolite gốc trầm tích: 10 g - Chất bảo quản - Chất chống oxy hóa.

Analytical constituents: Protein: 38.0% - Fat content: 20.0% - Crude ash: 8.0% - Crude fibres: 2.2%. Thành phần dinh dưỡng: Protein: 38,0% - Hàm lượng chất béo: 20,0% - Tro thô: 8,0% - Xơ thô: 2,2%.

Composition: dehydrated poultry protein, rice, vegetable protein isolate*, animal fats, maize, hydrolysed animal proteins, maize gluten, wheat flour, beet pulp, vegetable fibres, fish oil, minerals, soya oil, yeasts and parts thereof, psyllium husks and seeds (0.5%), fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), yeasts extracts (source of betaglucans), borage oil, marigold extract (source of lutein), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), hydrolysed cartilage (source of chondroitin). Thành phần: protein gia cầm sấy khô, gạo, protein thực vật phân lập, mỡ động vật, ngô, protein động vật thủy phân, gluten ngô, bột mì, bột củ cải đường, sợi thực vật, dầu cá, khoáng chất, dầu đậu nành, nấm men và các bộ phận của chúng, vỏ psyllium và hạt (0,5%), fructo-oligo-saccharides, men thủy phân (nguồn manno-oligo-saccharides), chiết xuất từ nấm men (nguồn betaglucans), dầu cây lưu ly, chiết xuất cúc vạn thọ (nguồn lutein), động vật giáp xác thủy phân (nguồn glucosamine) , sụn thủy phân (nguồn chondroitin).

*L.I.P.: protein selected for its very high digestibility. *L.I.P.: Protein được chọn lọc kỹ càng, cho khả năng tiêu hóa tới 90%
Analytical constituents: Protein: 38.0% - Fat content: 20.0% - Crude ash: 8.0% - Crude fibres: 2.2%. Thành phần dinh dưỡng: Protein: 38,0% - Hàm lượng chất béo: 20,0% - Tro thô: 8,0% - Xơ thô: 2,2%.
Độ tuổi mèo con2 - 3 tháng4 - 6 tháng7 - 9 tháng10 - 12 tháng
Cân nặng0,8 kg - 2,1 kg1,8 kg - 3,9 kg2,4 kg - 5 kg2,9 kg - 5 kg
Chỉ dùng thức ăn khô40 - 70 g55 - 77 g53 - 67 g44 - 58 g
Kết hợp thức khô và ướt 16 - 45 g + 1/2 gói34 - 56 g + 1 gói32 - 45 g + 1 gói23 - 37 g + 1 gói
FBN2016_PACKSHOT_BRITISH SHORTHAIR_KITTEN

Still have questions about this product?

Find out how to reach us, and get in touch.

Ask a question