ดูแลการย่อยอาหารและการขับถ่าย

ดูแลระบบทางเดินอาหาร และปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้

พลังงานเหมาะสม

ช่วยดูแลรูปร่างสุนัขพันธุ์เล็กให้หุ่นดี และสมส่วน

ขนสวยสุขภาพดี

ด้วยกลุ่มสารอาหารดูแลผิว และ EPA&DHA

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 5.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3.5%, กาก ไม่มากกว่า 2.1%, ความชื้น ไม่มากกว่า 82%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 5.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3.5%, กาก ไม่มากกว่า 2.1%, ความชื้น ไม่มากกว่า 82%
Weight of DogWet food onlyWet and dry food
2 kg2+1/4 pouches1 pouch + 27 g
4 kg4 pouches1 pouch + 58 g
5 kg4+1/2 pouches1 pouch + 73 g
6 kg5+1/4 pouches1 pouch + 86 g
8 kg6+1/2 pouches1 pouch + 112 g
10 kg7+3/4 pouches1 pouch + 136 g
SHN18_MINI-ADULT_S_POUCH_85

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา