Porozmawiaj z nami

Inline Image 1
Content Block With Text And Image 1

Poznaj odpowiedzi na Twoje pytania

Ekspert odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące zdrowia zwierząt domowych oraz firmy Royal Canin i jej produktów.

Poznaj odpowiedzi

Infolinia

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
Tel.: +48 12 255 90 28
801 368 868
e-mail.: [email protected]

Hodowcy

od poniedziałku do piątku
od godz. 08:00 do godz 17:00
Tel.: 61 624 16 80
e-mail: [email protected]

Sklepy zoologiczne

od poniedziałku do piątku
od godz. 08:00 do godz. 17:00
Tel.: 12 397 22 70
e-mail: [email protected]

Lekarze weterynarii

od poniedziałku do piątku
od godz. 08:00 do godz. 17:00
Tel.: 12 397 22 70
e-mail: [email protected]

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach, przy ul. Grabskiej 10, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357290, nr REGON 121231071 (dalej „Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych produktów i usług Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla powyższego celu jest zgodne z prawem, bo jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących cele marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie (tj. w celach marketingowych).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Royal Canin (np. spółki dominujące i zależne), które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu w tym celu. Pani/Pana dane osobowe będą podlegać profilowaniu w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO). Takie profilowanie nie wymaga Pani/Pana zgody na podstawie art. 22 RODO, gdyż nie wywołuje ono skutków prawnych wobec Pani/Pana, ani istotnie nie wpływa na Panią/Pana. Profilowanie  stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny Pani/Pana osobistych preferencji lub potrzeb. W tym przypadku, profilowanie polega na tym, że na podstawie danych, którymi dysponujemy (tj. danych dotyczących Państwa zakupów produktów Royal Canin lub uczestnictwa w akcjach promocyjnych dla danej kategorii produktów Royal Canin) możemy podejmować decyzje, co do składania Pani/Panu propozycji udziału w akcjach promocyjnych Administratora, przekazywać informacje o nowych rodzajach produktów Royal Canin, aby jak najbardziej dostosować je do Pani/Pana oczekiwań lub preferencji (np. informacje o promocjach karmy Royal Canin dla psów będziemy kierować do osób kupujących karmę Royal Canin dla psów). W efekcie, pozwoli to Pani/Panu otrzymywać reklamę bardziej dopasowaną do Pani/Pana potrzeb.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, przysługuje Pani/Panu:
  1. Prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania;
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym wobec ich profilowania;
  3. Prawo do przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt: [email protected]

 • Proszę wypełnij tylko te pola, którę dotyczą Twoich danych kontaktowych. Nie dodawaj żadnych dodatkowych informacji w miejscu wpisywania wiadomości.

Royal Canin Polska Sp. z.o.o.
ul. Grabska 10
32-005 Niepołomice

Uzyskaj wskazówki

+48 122559000