Boston Terrier

About the Boston Terrier

translations.feature.breeds.aboutbreedstatement.dog

translations.feature.breeds.breedspecifics

translations.feature.breeds.group
FCI Group 9, AKC Non-Sporting Group
translations.feature.breeds.sizecategory
Small
translations.feature.breeds.averagelifeexpectancy
13–15 translations.feature.breeds.years

Friendly / Lively / Intelligent / Even-tempered

translations.feature.breeds.keyfacts

  • Requires moderate grooming
  • Garden not essential
  • Needs little training
Illustration av hälsochecklista

Hälsotillstånd

Denna ras tillhör den brakycefala (kortskalliga)/ trubbnosiga-familjen vars drag karakteriseras av ett platt ansikte och kort nos på grund av deras korta skallform. Denna anatomi kan orsaka andningsbesvär liksom en sämre förmåga att tolerera värme samt andra hälsoproblem såsom hud- och ögonskador. När du väljer en brakycefal ras rekommenderar vi att du väljer en hund med anatomi som inte är överdriven, köper från en ansvarsfull uppfödare och rådfrågar din veterinär.

translations.feature.breeds.otherbreeds