Persian

About the Persian

translations.feature.breeds.aboutbreedstatement.cat

translations.feature.breeds.breedspecifics

translations.feature.breeds.sizecategory
Medium
translations.feature.breeds.averagelifeexpectancy
12–17 translations.feature.breeds.years

Quiet / Calm / Sociable / Affectionate

translations.feature.breeds.keyfacts

  • Best suited to quiet homes
  • Needs a lot of grooming

Hälsotillstånd

Denna ras tillhör den brakycefala (kortskalliga)/ trubbnosiga familjen vars drag karakteriseras av ett platt ansikte och kort nos på grund av deras korta skallform. Denna anatomi kan orsaka andningsbesvär liksom en sämre förmåga att tolerera värme samt andra hälsoproblem såsom hud- och ögonskador. När du väljer en brakycefal ras rekommenderar vi att du väljer en katt med anatomi som inte är överdriven, köper från en ansvarsfull uppfödare och rådfrågar din veterinär.

Illustration av hälsochecklista

A Persian's life story

Perfect food for your kitten

translations.feature.products.viewproduct
FBN2016_PACKSHOT_PERSIAN_KITTEN

translations.feature.breeds.male
5 - 7 kg translations.feature.breeds.weight
translations.feature.breeds.female
3 - 5 kg translations.feature.breeds.weight

Perfect food for your adult cat

translations.feature.products.viewproduct
FBN2016_PACKSHOT_PERSIAN_ADULT

Hälsotillstånd

Denna ras tillhör den brakycefala (kortskalliga)/ trubbnosiga familjen vars drag karakteriseras av ett platt ansikte och kort nos på grund av deras korta skallform. Denna anatomi kan orsaka andningsbesvär liksom en sämre förmåga att tolerera värme samt andra hälsoproblem såsom hud- och ögonskador. När du väljer en brakycefal ras rekommenderar vi att du väljer en katt med anatomi som inte är överdriven, köper från en ansvarsfull uppfödare och rådfrågar din veterinär.

Illustration av hälsochecklista

translations.feature.breeds.otherbreeds