Úspěšní lidé

Téměř 2,2 miliardy lidí vydělávají denně méně než 2 USD, přičemž téměř 21 milionů dospělých a 85 milionů dětí vykonává nucenou práci.

Odhaduje se, že v rámci světových dodavatelských řetězců produkuje potraviny na 200 milionů drobných zemědělců a mnoho z nich žije v chudobě. Naším cílem je využít svou sílu na spolupráci k vytváření hodnot v komunitách, kde působíme.

Dospělá kočka sedící na vyšetřovacím stole u veterináře

Partnerství s mladými veterináři

V mnoha rozvíjejících se trzích je obvykle ve srovnání s rostoucí populací domácích zvířat nedostatek veterinárních klinik. Chceme proto podporovat mladé studenty veterinárních oborů na jejich cestě k vlastní praxi tím, že jim poskytneme možnosti pracovat a provozovat vlastní kliniky. Již v roce 2018 jsme provedli úspěšný pilotní test v Indonésii a nyní chceme expandovat do dalších geografických oblastí.

Zlepšování pracovního života

Ve společnosti Royal Canin usilujeme o zlepšení pracovního života drobných vlastníků v našem hodnotovém řetězci prostřednictvím příjmů a dodržování lidských práv do roku 2025. Naším cílem je, aby každý, kdo pracuje v rámci našich rozšířených dodavatelských řetězců, získával dostatečný příjem a mohl si udržet slušnou životní úroveň. Ačkoli je náš vztah s drobnými zemědělci zřídka přímý, jsme si jejich významu pro naše podnikání vědomi. Zaměřujeme se především na to, jak pomoci současné generaci drobných zemědělců k prosperitě, a zároveň na to, aby byla příští generace motivována k tomu, aby zůstala ve spojení se zemědělstvím jako profesí, díky které se jim bude dobře dařit.

Dva muži stojí venku a dívají se do tabletu
Content Block With Text And Image 3

Zdravá planeta

Naším cílem jako podniku je s použitím vědy a inovace vytvářet méně odpadu pro lepší svět zítřka.

Další informace
Content Block With Text And Image 4

Výživová pohoda

Výživová pohoda nám pomáhá naplňovat spolu s našimi partnery náš základní účel zdravé výživy, to jest vytváření lepšího světa pro mazlíčky.

Další informace