ละลายนิ่วสตรูไวท์

ช่วยละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์

ค่า RSS ต่ำ

ลดความเข้มข้นของแร่ธาตุที่มีประจุ ซึ่งช่วยทำให้ลดการก่อตัวของนิ่วชนิดสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลท

เจือจางน้ำปัสาวะ

การเจือจางน้ำปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการก่อตัวของก้อนนิ่วชนิดสตรูไวท์และออกซาเลท

แมกนีเซียมต่ำ

ลดปริมาณแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบของตะกอนนิ่วชนิดสตรูไวท์

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate

Urinary S/O is a complete dietetic feed for dogs, formulated to dissolve struvite stones and reducing their recurrence through its urine acidifying properties, its low level of magnesium and its restricted level of protein but of high quality. RECOMMENDATIONS : It is recommended that a veterinarian's opinion be sought before use. Feed Urinary S/O for 5 to 12 weeks for the dissolution of struvite stones and up to 6 months for the reduction of struvite stone recurrence.

ส่วนผสม : แป้งข้าวโพด ข้าว ไขมันสัตว์ปีก ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น กลูเทนข้าวโพด แร่ธาตุ ตับสัตว์ปีกไฮโดรไลส์ เยื่อใยจากพืช วิตามิน นํ้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปลา ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์ โมโนและไดกลีเซอร์ไรด์ของกรดปาร์มิติกและกรดสเตียริกแป้งข้าวสาลี สารสกัดจากดอกดาวเรือง สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 32.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 13%, กาก ไม่มากกว่า 4.1%, ความชื้น ไม่มากกว่า 8.5%

Feeding instruction: see table.
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 32.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 13%, กาก ไม่มากกว่า 4.1%, ความชื้น ไม่มากกว่า 8.5%
Feeding rules for 24h:Dry onlyMix: dry + wetDry onlyMix: dry + wetDry onlyMix: dry + wet
Dog weight kg / weight conditionThinThinNormalNormalOverweightOverweight
254g28g + 1 pouch48g21g + 1 pouch41g15g + 1 pouch
5108g81g + 1 pouch95g69g + 1 pouch82g56g + 1 pouch
10181g155g + 1 pouch159g163g + 1 pouch138g111g + 1 pouch
15245g219g + 1 pouch216g190g + 1 pouch187g160g + 1 pouch
20305g278g + 1 pouch268g242g + 1 pouch232g205g + 1 pouch
VHN-URINARY-URINARY SO DOG DRY-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา