ควบคุมน้ำหนัก และรูปร่าง ที่สุขภาพดี

ปรับลดพลังงานและเพิ่มความอิ่มจากใยอาหารเพื่อคงรูปร่างที่สุขภาพดี

คงมวลกล้ามเนื้อ

คงมวลกล้ามเนื้อสำหรับสุนัขสูงวัย ด้วยสมดุลของชนิดและปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม

ดูแลกระดูกและข้อต่อ

สูตรที่ช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรง

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 23%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 13%, กาก ไม่มากกว่า 8.2%, ความชื้น ไม่มากกว่า 10.5%
VHN - HEALTH MANAGEMENT - MATURE CONSULT LARGE DOG - DOG DRY - PACKSHOT-B1

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา