ปลอดภัยต่อระบบทางเดินอาหาร

โปรตีนคุณภาพดีย่อยได้สูง พร้อมใยอาหารที่สมดุลและพรีไบโอติกส์  เพื่อช่วยการทำงานของลำไส้

ไฟเบอร์สูง

มีส่วนประกอบของไฟเบอร์สูง ช่วยในการขับถ่าย

พลังงานเหมาะสม

ให้ระดับพลังงานเพียงพอที่ร่างกายต้องการ  แม้ว่ามีส่วนประกอบของไฟเบอร์สูง

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
ส่วนผสม : เยื่อใยจากพืช ข้าว ไขมันสัตว์ปีก ไขมันสุกร ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น ข้าวโพด ข้าวสาลี กลูเทนข้าวโพดผลพลอยได้จากสุกรป่น กลูเทนข้าวสาลี แร่ธาตุ วิตามิน ตับสัตว์ปีกไฮโดรไลส์ เยื่อหัวบีท น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปลาเนื้อและเปลือกของเมล็ดไซเลี่ยม สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ (ไคลน็อพทิโลไลท์) ผนังเซลล์ยีสต์ เนื้อสัตว์ปีกไฮโดรไลส์ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์ ยีสต์ไฮโดรไลส์ สารสกัดจากดอกดาวเรือง สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 21%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 14%, กาก ไม่มากกว่า 12.1%, ความชื้นไม่มากกว่า 10.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 21%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 14%, กาก ไม่มากกว่า 12.1%, ความชื้นไม่มากกว่า 10.5%
VHN-GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE DOG DRY-FEEDING TABLE
VHN-GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE DOG DRY-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา