ละลายนิ่วสตรูไวท์

ช่วยละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์

ค่า RSS ต่ำ

ลดความเข้มข้นของแร่ธาตุที่มีประจุ  ซึ่งช่วยทำให้ลดการก่อตัวของนิ่วชนิดสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลท

เจือจางน้ำปัสสาวะ

การเจือจางน้ำปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการก่อตัวของก้อนนิ่วชนิดสตรูไวท์และออกซาเลท

ลดการเกิดหินปูน

สารอาหารที่ดักจับแคลเซียมในน้ำลาย สามารถลดการสะสมของหินปูน

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate

Urinary S/O Small Dog is a complete dietetic feed for dogs, formulated to dissolve struvite stones and reducing their recurrence through its urine acidifying properties, its low level of magnesium and its restricted level of protein but of high quality. RECOMMENDATIONS : It is recommended that a veterinarian's opinion be sought before use. Feed Urinary S/O Small Dog for 5 to 12 weeks for the dissolution of struvite stones and up to 6 months for the reduction of struvite stone recurrence.

ส่วนผสม : ข้าว แป้งข้าวโพด ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น ไขมันสัตว์ปีก แร่ธาตุ ตับสัตว์ปีกไฮโดรไลส์ กลูเทนข้าวสาลีเยื่อใยจากพืช กลูเทนข้าวโพด วิตามิน น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปลา ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์ สารสกัดจากดอกดาวเรืองแป้งข้าวสาลี สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์
VHN-URINARY-URINARY S/O SMALL DOG DRY FEEDING TABLE
VHN-URINARY-URINARY SO SMALL DOG DRY-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา