ปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

เสริมสุขภาพทางเดินอาหาร ด้วยโปรตีนย่อยง่าย (L.I.P.) พรีไบโอติกส์ และใยอาหาร เพื่อช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ และปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้

อุจจาระเป็นก้อนสวยถึง 92%

เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อดูแลสุนัขที่ท้องเสียง่าย

• งดการให้อาหารของคน หรือขนมที่มีไขมันสูง • ให้อาหารตามปริมาณที่ระบุไว้ข้างถุง และตรงเวลา • ปรึกษาสัตวแพทย์ เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของสุนัข

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 28%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%,กาก ไม่มากกว่า 2.8%, ความชื้น ไม่มากกว่า 9%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 28%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%,กาก ไม่มากกว่า 2.8%, ความชื้น ไม่มากกว่า 9%
Dog's WeightNormal activity levelModerate activity levelModerate activity level
1 kg 22 g (1/8 cup)26 g (2/8 cup)29 g (2/8 cup)
3 kg51 g (3/8 cup)59 g (4/8 cup)67 g (4/8 cup)
6 kg86 g (6/8 cup)99 g (7/8 cup)113 g (1 cup)
10 kg125 g (1 cup)145 g (1+2/8 cups)165 g (1+3/8 cups)
MINI DIGESTIVE CCN PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา