ลดกลิ่นมูล ปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

ดูแลการย่อยอาหารและการขับถ่าย ช่วยปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี ลดกลิ่นและปริมาณมูล

รูปร่างสมส่วน

ด้วยพลังงานที่เหมาะสมกับสุนัขเลี้ยงในบ้าน และมีแอลคาร์นิทีน ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ

ขนสวยสุขภาพดี

ด้วยกลุ่มสารอาหารดูแลผิว และ EPA&DHA

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 19%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 12%,กาก ไม่มากกว่า 2.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 10.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 19%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 12%,กาก ไม่มากกว่า 2.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 10.5%
GUIDES-MINI-INAD-SHN17
PACKSHOT-MINI-INAD_SHN17

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา