เสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

ด้วยกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ และพรีไบโอติกส์ (MOS)

เสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหาร

ด้วยโปรตีนย่อยง่ายคุณภาพสูง และใยอาหารที่สมดุล

ขนสวยสุขภาพดี

ด้วยกลุ่มสารอาหารดูแลผิว และ EPA&DHA

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 23%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 12%,กาก ไม่มากกว่า 2.3%, ความชื้น ไม่มากกว่า 10.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 23%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 12%,กาก ไม่มากกว่า 2.3%, ความชื้น ไม่มากกว่า 10.5%
PACKSHOT-MED-AD_SHN17

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา