ดูแลผิวหนังและเส้นขนให้มีสุขภาพดี

เสริมเกราะป้องกันผิวหนัง ด้วย Omega 3 (EPA&DHA) และ Omega 6 จากน้ำมันดอกโบราจ

ดูแลการทำงานของหัวใจ

ด้วย EPA&DHA ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของหัวใจ

รูปร่างสมส่วน

ดูแลสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ที่อ้วนง่าย ด้วยพลังงานที่เหมาะสม

เม็ดอาหารออกแบบพิเศษ

ขนาด รูปทรง เนื้อสัมผัส และความหนาแน่นของเม็ดอาหาร ถูกออกแบบพิเศษสำหรับสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์โดยเฉพาะ

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 23%, ไขมันไม่น้อยกว่า 11%, กาก ไม่มากกว่า 4.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 10.5%
Weight of dogLow activityMedium activityHigh activity
26 kg 302 g ( 3+4/8 cups)350 g (4 cups)398 g (4+5/8 cups)
28 kg320 g (3+6/8 cups)370 g (4+2/8 cups)420 g (4+7/8 cups)
30 kg336 g (3+7/8 cups)390 g (4+4/8 cups)443 g (5+1/8 cups)
32 kg353 g (3+1/8 cups)409 g (4+6/8 cups)465 g (5+3/8 cups)
34 kg370 g (4+2/8 cups)428 g (5 cups)486 g (5+5/8 cups)
36 kg386 g (4+4/8 cups)447 g (5+1/8 cups)508 g (5+7/8 cups)
38 kg402 g (4+5/8 cups)465 g (5+3/8 cups)529 g (6+1/8 cups)
40 kg418 g (4+7/8cups)483 g (5+5/8 cups)549 g (6+3/8 cups)
AD_GOLDEN_PACKSHOT_BHN18

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา