ละลายนิ่วสตรูไวท์

ช่วยละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์

เจือจางน้ำปัสสาวะ

การเจือจางน้ำปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการก่อตัวของก้อนนิ่วชนิดสตรูไวท์และออกซาเลท

ค่า RSS ต่ำ

ลดความเข้มข้นของแร่ธาตุที่มีประจุ  ซึ่งช่วยทำให้ลดการก่อตัวของนิ่วชนิดสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลท

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
ส่วนผสม : ข้าว กลูเทนข้าวสาลี ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น แป้งข้าวโพด ไขมันสัตว์ปีก ตับสัตว์ปีกไฮโดรไลส์ แร่ธาตุเยื􀃉อใยจากพืช กลูเทนข้าวโพด น้ำมันปลา วิตามิน น้ำมันถั่วเหลือง ฟรุกโต-โอลิโก-แซคคาไรด์ สารสกัดจากดอกดาวเรืองแป้งข้าวสาลี สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 24%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%, กาก ไม่มากกว่า 6%, ความชื้นไม่มากกว่า 7%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 24%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%, กาก ไม่มากกว่า 6%, ความชื้นไม่มากกว่า 7%
VHN-URINARY-URINARY S/O CAT DRY FEEDING TABLE
VHN-URINARY-URINARY SO CAT DRY-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา