กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ทราบสาเหตุ

ด้วยคุณสมบัติของอาหารเปียกที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูง  ทำให้ปัสสาวะเจือจางได้ดี เนื่องจาก 64%  ของโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ทราบสาเหตุ  อาหารเปียกจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับหากเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำๆ

ช่วยละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์

อาหารสูตร Urinary S/O สามารถละลายนิ่วชนิดสตรูไวท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่า RSS ต่ำ

สภาวะปัสสาวะเจือจางจนไม่เกิดการตกตะกอนและก่อตัวเป็นนิ่ว  (Undersaturated)  เป็นสภาวะที่นิ่วทั้งชนิดสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลทไม่สามารถเกิดการก่อตัวเป็นก้อนนิ่วได้

เจือจางน้ำปัสสาวะ

การเจือจางน้ำปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการก่อตัวของก้อนนิ่วชนิดสตรูไวท์และออกซาเลท ปริมาณของน้ำปัสสาวะที่เพิ่มขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดการขับของเสียออกจากกระเพาะปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
ส่วนผสม : ตับไก่ ไตสุกร เซลลูโลส แร่ธาตุ วิตามิน แป้งข้าวโพดดัดแปร กลูเทนข้าวโพด น้ำมันปลา โปรตีนจากข้าวสาลีแป้งข้าวโพด คาราจีแนน คาราเมล น้ำมันเมล็ดทานตะวัน โซเดียม ไบซัลเฟต

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 1.5%, กาก ไม่มากกว่า 1.9%, ความชื้นไม่มากกว่า 81%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 1.5%, กาก ไม่มากกว่า 1.9%, ความชื้นไม่มากกว่า 81%
Cat weightThin-Normal- Overweight-
-(g)Pouches(g)Pouches(g)Pouches
2 kg170 g2 140 g1+1/2 110 g1+1/2
2.5 kg 195 g 2+1/2 165 g2130 g1+1/2
3 kg225 g2+1/2 185 g2150 g2
3.5 kg250 g3 210 g2+1/2 165 g2
4 kg275 g3 230 g2+1/2 185 g2
4.5 kg300 g3+1/2250 g3200 g2+1/2
5 kg320 g4 270 g3215 g 2+1/2
5.5 kg345 g4285 g3+1/2230 g2+1/2
6 kg365 g4+1/2305 g3+1/2 245 g3
6.5 kg390 g4+1/2 325 g4260 g 3
7 kg410 g5340 g4275 g 3
7.5 kg430 g5360 g 4285 g 3+1/2
8 kg450 g5+1/2375 g4+1/2 300 g3+1/2
8.5 kg470 g5+1/2390 g4+1/2 315 g 3+1/2
9 kg490 g6410 g5325 g 4
9.5 kg510 g6425 g 5340 g 4
10 kg 530 g 6440 g5350 g 4
VHN-URINARY-URINARY S/O CAT SIG POUCH-POUCH PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา