ดูแลการทำงานของไต

มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำ และโปรตีนคุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสม   เพื่อช่วยดูแลการทำงานของไตและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับแมว

พลังงานสูง

เพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอแม้แมวจะป่วยและกินได้น้อย

กลิ่นหอมน่ากิน

ใช้การอบกลิ่นอโรมา  ร่วมกับเม็ดอาหารพิเศษ ที่กระตุ้นความอยากอาหารในแมวป่วย

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
ส่วนผสม : แป้งข้าวโพด ข้าว ไขมันสัตว์ปีก ไขมันสุกร กลูเทนข้าวสาลี ข้าวโพด โปรตีนจากถั่วเหลือง เยื่อใยจากพืชกลูเทนข้าวโพด แร่ธาตุ วิตามิน ตับไก่ไฮโดรไลส์ เยื่อหัวชิโครี่ น้ำมันปลา น้ำมันถั่วเหลือง ไคลน็อพทิโลไลท์กรดไขมันชนิดโมโนกรีเซอไรด์และไดกรีเซอไรด์ เนื้อและเปลือกของเมล็ดไซเลี่ยม ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์สารสกัดจากดอกดาวเรือง สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 14%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 16%, กาก ไม่มากกว่า 4.2%, ความชื้นไม่มากกว่า 10.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 14%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 16%, กาก ไม่มากกว่า 4.2%, ความชื้นไม่มากกว่า 10.5%
VHN-VITAL SUPPORT-RENAL CAT DRY-FEEDING TABLE
VHN-VITAL SUPPORT-RENAL CAT DRY-PACKSHOT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา