ไฟเบอร์สูง

ลดพลังงานที่ได้รับจากการกินอาหาร เพราะช่วยให้อิ่ม และลดการขอขนมหรืออาหาร

ควบคุมน้ำหนักและรักษารูปร่าง

ลดปริมาณไขมันและพลังงาน และมีปริมาณโปรตีนเหมาะสมเพื่อช่วยคงมวลกล้ามเนื้อ

ลดโอกาสการเกิดนิ่วสตรูไวท์และออกซาเลต

สารอาหารช่วยปรับสภาพแวดล้อมในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อลดโอกาสการเกิดนิ่ว ทั้งนิ่วชนิดออกซาเลทและสตรูไวท์

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 33%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 8%, กาก ไม่มากกว่า 10.7%, ความชื้น ไม่มากกว่า 7.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 33%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 8%, กาก ไม่มากกว่า 10.7%, ความชื้น ไม่มากกว่า 7.5%
VHN - HEALTH MANAGEMENT - NEUTERED SATIETY BALANCECAT - CAT DRY - FEEDING TABLE-B1
VHN - HEALTH MANAGEMENT - NEUTERED SATIETY BALANCE CAT - CAT DRY - PACKSHOT-B1

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา