สัมผัสที่แตกต่าง ถูกใจแมวช่างเลือก

ด้วยเม็ดอาหาร 2 รูปแบบ ตอบโจทย์แมวช่างเลือก ที่ชอบเม็ดอาหารหลากหลาย

รูปร่างสมส่วน

ดูแลให้หุ่นดี ด้วยพลังงานอาหารที่เหมาะสม

ตอบโจทย์ความชอบเฉพาะตัว

เพราะแมวแต่ละตัวมีความชอบที่ต่างกัน เช่น ชอบกลิ่นหอม ชอบเม็ดอาหารหลากหลาย และชอบอาหารโปรตีนสูง

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 31%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 14%,กาก ไม่มากกว่า 4.1%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 31%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 14%,กาก ไม่มากกว่า 4.1%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
Cat's weight3 kg4 kg5 kg6 kg
Under weight51 g63 g74 g -
Ideal weight43 g53 g62 g70 g
Over weight - 42 g49 g56 g
16-SAVOUR EXIGENT-B1-IN

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา