เนื้ออาหารเนียนนุ่ม ให้สัมผัสแบบมูส

เหมาะสำหรับอาหารมื้อแรก ของลูกแมวช่วงหย่านมที่ฟันเพิ่งขึ้น

ความน่ากินสูง

ด้วยสัดส่วน Macro Nutritional Profile ที่ถูกใจลูกแมว

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

ให้แก่ลูกแมวอายุต่ำกว่า 4 เดือน

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า3.5%, กาก ไม่มากกว่า 1.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 82%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8.5%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า3.5%, กาก ไม่มากกว่า 1.9%, ความชื้น ไม่มากกว่า 82%
Age (weeks)Cans only per day
3introduce food gradually
4introduce food gradually
5 - 61/2
6 - 73/4
7 - 83/4
8 - 121
12 - 161 1/4
ADULT LACTATING MOTHER AD LIBITUM
SOL - MOTHERBBCAT LOAF - WET - PACKSHOT - B1

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา