เม็ดอาหารพิเศษ เพื่อแมวเมนคูน

เม็ดอาหารทรง King Size Cube ออกแบบพิเศษ ช่วยให้แมวพันธุ์เมนคูนกินได้ง่าย กระตุ้นการเคี้ยว เพื่อดูแลสุขภาพช่องปาก

ดูแลการทำงานของหัวใจ

ด้วยกรดอะมิโนทอรีน EPA&DHA

ดูแลผิวหนังและเส้นขนให้มีสุขภาพดี

ด้วยกรดอะมิโนเฉพาะ วิตามิน Omega 3 และ Omega 6

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 29%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 18%,กาก ไม่มากกว่า 6%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 29%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 18%,กาก ไม่มากกว่า 6%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
Cat's weightLow energy needsModerate / Active energy needs
4 to 5 kg41 - 48 g (20 - 27 g + 1 pouch)52 - 61 g (30 - 39 g + 1 pouch)
6 to 7 kg55 - 61 g (34 - 40 g + 1 pouch)69 - 77 g (47 - 55 g + 1 pouch)
8 to 9 kg68 - 73 g (46 - 52 g + 1 pouch)85 - 92 g (63 - 71g + 1 pouch)
10 kg79 g (58 g + 1 pouch)99g (78 g + 1 pouch)
FBN2016_PACKSHOT_MAINE COON_ADULT

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา