ช่วยดูแลรูปร่างแมวเลี้ยงในบ้านและแมวทำหมัน

ด้วยปริมาณไขมันและพลังงานที่เหมาะสม

ความน่ากินสูง

ด้วยเนื้อสัมผัส Loaf ที่ให้ความรู้สึกเนียนนุ่ม (Loaf Texture)

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8.7%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 1.1%, กาก ไม่มากกว่า 2.4%, ความชื้น ไม่มากกว่า 81.8%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8.7%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 1.1%, กาก ไม่มากกว่า 2.4%, ความชื้น ไม่มากกว่า 81.8%
FHNW20 - INDOOR STER-LOAF-GUIDE-BOX-B1S
FHNW20 - INDOOR_STER-LOAF-PACKSHOT-POUCH85-B1N

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา