ลดกลิ่นมูล ปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

ด้วยโปรตีนคุณภาพสูง (L.I.P.) ที่ย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย

พลังงานเหมาะสม

ตอบโจทย์แมวเลี้ยงในบ้านที่ทำกิจกรรมน้อย

ดูแลปัญหาก้อนขน

ด้วยใยอาหารจากไซเลี่ยม มีส่วนช่วยในการขับก้อนขนในทางเดินอาหาร

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

ด้วยสมดุลแร่ธาตุที่เหมาะสม

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 11%,กาก ไม่มากกว่า 4.8%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี:โปรตีน ไม่น้อยกว่า 25%, ไขมัน ไม่น้อยกว่า 11%,กาก ไม่มากกว่า 4.8%, ความชื้น ไม่มากกว่า 6.5%
Cat's weight Ideal weightOverweight
3kg51 g (32g + 1 pouch)37 g (19 g + 1 pouch)
4kg62 g (43g + 1 pouch)46 g (27 g + 1 pouch)
5kg73 g (54 g + 1 pouch)54 g (35 g + 1 pouch)
6kg83 g (64 g + 1 pouch)61 g (43 g + 1 pouch)
16-INDOOR 27-B1-NE

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา