ความน่ากินสูง

ด้วยชิ้นอาหารในน้ำซอสเกรวี่ (Chunk in Gravy)

ดูแลปัญหาก้อนขน

ลดการจับตัวของก้อนขน และขับออกทางอุจจาระ

รูปร่างสมส่วน

ดูแลให้หุ่นดี ด้วยพลังงานอาหารที่เหมาะสม

ดูแลระบบย่อยอาหาร

ด้วยสารอาหารที่ย่อยดูดซึมได้สูง

ContentBlockDailyPortion

Discover now the perfect tool to calculate the ideal ration for your pet. Fill in your pet's information in the interactive feeding guide and you will get the daily feeding recommendation.

Calculate
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 5%, ไขมันไม่น้อยกว่า 0.7%, กาก ไม่มากกว่า 2%, ความชื้น ไม่มากกว่า 85%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 5%, ไขมันไม่น้อยกว่า 0.7%, กาก ไม่มากกว่า 2%, ความชื้น ไม่มากกว่า 85%
Cat weight (kg)Low Energy Needs - Normal - High Energy Needs -
(g / day)Pouch / day(g / day)Pouch / day(g / day)Pouch / day
21351 1/216522002 1/4
318022202 1/22653
42202 1/22703 1/43253 3/4
525533203 3/43854 1/2
62903 1/23654 1/44355
73253 3/44054 3/44855 3/4
83554 1/44455 1/45356 1/4
93904 1/24855 3/45806 3/4
10420552066257 1/4
FCNW16_HAIRBALL_CIG_N_POUCH

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา