เติบโตสมวัย

ด้วยสารอาหารใกล้เคียงน้ำนมแม่แมว

ดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร

ด้วยโปรตีนย่อยง่ายคัดสรรพิเศษ น้ำตาลแลคโตสปริมาณใกล้เคียงนมแม่ พรีไบโอติกส์ FOS และไม่มีส่วนผสมของแป้ง

นมผง กึ่งสำเร็จรูป

ชง และละลายเป็นเนื้อเดียวกันง่าย

เพิ่ม DHA

เสริมพัฒนาการของระบบประสาทและสมอง

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 31%,ไขมัน ไม่น้อยกว่า 37%, กาก ไม่มากกว่า 0%,ความชื้น ไม่มากกว่า 4.5%
คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 31%,ไขมัน ไม่น้อยกว่า 37%, กาก ไม่มากกว่า 0%,ความชื้น ไม่มากกว่า 4.5%
The ratio is 20 ml of water for each scoop of milk powder - -
Kitten's ageNº of meal/kitten/dayml of reconstituted milk/ kitten/meal -
- minmax
Week 1724
Week 26510
Week 351015
Week 451015
- -
Kitten's ageNº of meal/kitten/dayMilk powder/kitten/toma (measuring spoon) -
- minmax
Week 17 1/10 2/10
Week 26 3/10 5/10
Week 35 5/10 8/10
Week 45 5/10 8/10
2013-BABYCAT Milk-300g

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ช่องทางการติดต่อเรา

ติดต่อเรา