เคล็ดลับสำหรับการฝึกลูกแมวของคุณ

2/10/2561
การสนับสนุนพื้นฐานการเรียนรู้ของลูกแมวนั้นมีขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม การฝึกลูกแมวนั้นอาจไม่ซับซ้อน โดยคุณควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและครูผู้ฝึกควรให้รางวัลในเวลาที่เหมาะสมเมื่อสุนัขทำพฤติกรรมที่ถูกต้อง
Two kitten cats one lying down one standing up playing with each other indoors with a brown dog lying down behind.

การฝึกจะมีประสิทธิภาพถ้าแบ่งการฝึกออกเป็นช่วงสั้นๆ แต่ฝึกหลายๆ รอบ โดยต้องไม่มีสิ่งที่จะทำให้แมวเสียสมาธิ รางวัลที่ให้ต้องมีความน่าสนใจสูงสำหรับแมว และพฤติกรรมที่สอนจะต้องไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงลบที่แมวเคยทำในอดีต

แมวเรียนรู้ได้อย่างไร

การเรียนรู้พื้นฐานของลูกแมวเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดไปจนถึง 6 เดือน ผ่านการเลี้ยงดูของแม่แมวและการมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้อง ลูกแมวเริ่มต้นด้วยการเลียนแบบการกระทำของแม่แมว แล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการลองผิดลองถูก ดังนั้น การสนับสนุนพื้นฐานการเรียนรู้ของลูกแมวจึงมีขีดจำกัด แต่คุณก็ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการเข้าสังคมของลูกแมวภายในสภาพแวดล้อมใหม่

บทบาทของแม่แมว

ลูกแมวควรมีอายุอย่างน้อยสองเดือน จึงค่อยแยกออกจากแม่และพี่น้อง โดยแม่แมวจะมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูลูกแมว สอนเรื่องสุขอนามัยและนิสัยในการเข้าสังคมผ่านการทำให้ดูเป็นตัวอย่างและการเล่น รวมทั้งคอยให้อาหาร ตรวจดูความเรียบร้อย และคอยปกป้องดูแลลูกแมว

แมวโตเต็มวัยนอนอยู่บนพรมสีขาวพร้อมกับลูกแมวแรกเกิด

บทบาทของคุณ

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อลูกแมวของคุณ ลูกแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสัตว์ต่างๆ ตั้งแต่อายุยังน้อยจะเป็นแมวที่เก่งรอบด้านและอยากรู้อยากเห็น

หลักการของการฝึกลูกแมวของคุณ

แม้ว่าลูกแมวของคุณจะชอบเลียนแบบแม่แมว แต่ลูกแมวก็ยังทดลองเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย การเรียนรู้เกิดจากกิจกรรมต่างๆ หากลูกแมวชอบผลที่ตามมาของกิจกรรมนั้น ลูกแมวก็จะชอบทำสิ่งนั้นซ้ำ

การกัดและการข่วน

ลูกแมวต้องเข้าใจสิ่งที่ได้รับอนุญาตและสิ่งที่ต้องรอ ก่อนที่กรงเล็บและฟันของลูกแมวจะพัฒนาอย่างเต็มที่ เมื่อเล่นต่อสู้กับพี่น้อง รอยกัดและรอยข่วนที่ลูกแมวได้รับช่วยทำให้ลูกแมวรู้ว่าควรใช้ฟันและกรงเล็บอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ

การใช้กระบะทราย

เมื่ออายุประมาณ 5 ถึง 6 สัปดาห์ ลูกแมวจะเริ่มเรียนรู้การใช้กระบะทราย หากลูกแมวไม่ปัสสาวะ ให้นำลูกแมวมานั่งในกระบะทรายบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังมื้ออาหาร จับอุ้งเท้าลูกแมวขุดหลุม เพื่อให้ลูกแมวคุ้นเคยกับการกลบหลังขับถ่าย คุณควรจะต้องทำซ้ำ 1 หรือ 2 ครั้ง

คุณอาจฝึกลูกแมวได้ไม่มากนัก แต่คุณสามารถดูท่าทางรวมถึงเสียงและการแสดงออกทางสีหน้าของลูกแมวได้ และคุณจะเข้าใจพฤติกรรมของลูกแมว เพื่อมีความพร้อมในการดูแลลูกแมวมากยิ่งขึ้น

translations.feature.genericcomponents.backtotop

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกแมวของคุณ

สูตรอาหารที่หลากหลายช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกแมว ให้มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรง และช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกแมว
Content Block With Text And Image 1