Je lepšie si vybrať čistokrvné plemeno psa alebo kríženca?

20. 9. 2018
Pri výbere novej mačky by ste mali zvážiť niekoľko faktorov. Jedným z nich je to, či by ste si mali vybrať čistokrvné plemeno alebo kríženca.
Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Pri výbere novej mačky by ste mali zvážiť niekoľko faktorov. Jedným z nich je to, či by ste si mali vybrať čistokrvné plemeno mačky alebo kríženca a aký rozdiel to predstavuje z hľadiska jej potrieb a vlastností.

Spôsob správania mačky závisí od kombinácie jej genetického vybavenia a zážitkov, ktorým bola vystavená počas obdobia socializácie. Toto obdobie je u mačiat krátke a končí sa približne vo veku ôsmich týždňov, hoci mača zostáva vnímavé k zmenám správania až do približne šiestich mesiacov veku.

Mačka s rodokmeňom

Čistokrvné mačky predstavujú iba malú časť populácie mačiek. Pojem „rodokmeň“ sa vo všeobecnosti vzťahuje na záznam rodičovstva a pôvodu mačky. Rodokmeň bude zaregistrovaný ako špecifické plemeno jedným z hlavných registračných orgánov pre plemená mačiek a poskytuje záruku zhody s vlastnosťami plemena a rodom mačky.

Mám alebo si nemám zadovážiť čistokrvnú mačku?

Neexistuje žiadna správna alebo nesprávna odpoveď, pretože je to otázka osobných preferencií. Niektorí ľudia dávajú prednosť získaniu mačky z útulku, keď spájajú dobrý skutok s potešením mať mačku.

V útulkoch sa dajú nájsť aj čistokrvné mačky, pretože mnoho chovateľských klubov vykonáva aj záchranné činnosti pre mačky svojho plemena, ktoré zostali bez domova.

Chovatelia tiež niekedy hľadajú domov pre svoje staršie mačky, hoci väčšina z nich si rada ponechá tieto staršie mačky aj po kastrácii.

Výber mačky s rodokmeňom alebo bez rodokmeňa ovplyvní pravdepodobný zdroj mačky. Zatiaľ čo väčšina čistokrvných plemien sa získava od chovateľa, zdroje mačiek bez rodokmeňa sú pestrejšie. Najbežnejšími zdrojmi sú náhodný vrh od priateľa alebo suseda alebo útulky.

Prečo si vybrať čistokrvnú mačku?

Plemeno je vytvorené selektívnym krížením tak, aby sa rozvinuli typické fyzické vlastnosti: napríklad dlhá srsť, tvar hlavy a uší alebo chvosta. Tento výber ovplyvňuje aj temperament a správanie. Z tohto dôvodu sú charakterové vlastnosti jednotlivých plemien všeobecne dobre definované. Je oveľa ťažšie odhadnúť temperament adoptovaného alebo zachráneného mačiatka, hoci fanúšikovia krížencov vám povedia, že práve to je súčasť ich šarmu. Väčšinu milovníkov čistokrvných mačiek láka nielen krása zvieraťa, ale aj jeho charakter.

Je napríklad známe, že ragdoll je uvoľnená, tichá mačka, ktorá sa pokojne prispôsobuje novým domovom. Nórske lesné mačky zase majú spoločenský charakter, čo z nich robí vynikajúce domáce zvieratká k deťom, zatiaľ čo orientálne mačky sú náročnejšie na čas svojich majiteľov a vytvárajú si veľmi silné väzby na svojich ľudských spoločníkov. Poznanie vlastností a požiadaviek každého čistokrvného plemena vám pomôže vybrať si mačku, ktorá najlepšie zodpovedá vašim očakávaniam.

Dnes sú mimoriadne obľúbené práve ragdoll, mainská mývalia mačka a bengálska mačka. V posledných rokoch došlo k explózii nových plemien s veľmi špecifickými fyzickými charakteristikami, ako je napríklad bezsrstý sphynx, rex s mäkkou a kučeravou srsťou a bezchvostý manx.

Budete si síce chcieť vybrať plemeno, ktorého vzhľad vás osloví, ale dôležitejšie je to, aby vám vyhovoval temperament a správanie daného plemena. Ak sa chcete dozvedieť viac o jedinečných vlastnostiach a potrebách mačacích plemien, použite náš vyhľadávač plemien, zájdite si na výstavu mačiek alebo sa porozprávajte s chovateľmi.

Sediace mača mainskej mývalej mačky na sivom pozadí.

Prečo si vybrať mačacieho kríženca?

Keď je plemeno oficiálne uznané, na reprodukciu sa používajú len jednotlivé mačky, ktoré majú požadované fyzické vlastnosti a temperament. Ak túto vlastnosť má len niekoľko jedincov, genofond sa môže drasticky znížiť.

Keďže existuje len veľmi málo kvalifikujúcich sa jedincov, na zachovanie požadovaných vlastností je, žiaľ, nevyhnutné zabezpečiť istý stupeň príbuzenského šľachtenia. Tento proces môže zvýšiť riziko vzniku genetických problémov. Stále sa však rozširuje dostupnosť genetických testov, ktoré umožňujú kontrolu možných genetických porúch súvisiacich s plemenami. Chovatelia tak majú možnosť vyhnúť sa takýmto genetickým ochoreniam. Väčšina mačacích organizácií povzbudzuje na zodpovedný chov podľa správnej praxe, pokiaľ ide o výber a obmedzovanie intenzívneho príbuzenského rozmnožovania.

Niektorí chovatelia zlepšujú určité morfologické špecifiká až do extrému, ktorý je známy ako „hypertyp”. Príkladmi sú siamské a orientálne plemená s čoraz predĺženejšou hlavou a naopak perzské a exotické plemená s čoraz plochejšou tvárou. Tieto zveličenia štruktúry majú anatomické a fyziologické dôsledky a môžu byť zdrojom zdravotných problémov.

U mačiek bez rodokmeňa a krížencov je genetická zásoba oveľa väčšia a šance na rozvoj týchto dedičných ochorení môžu byť výrazne nižšie.

Záleží pri čistých plemenách alebo krížencoch na pohlaví?

Kľúčovou otázkou je, či existujú výrazné rozdiely v správaní a vlastnostiach medzi mačkami a kocúrmi.

Rozdiel medzi pohlaviami je menej výrazný u čistokrvných mačiek, kde je temperament súčasťou špecifikácie plemena, čo vám umožňuje vybrať si plemeno z hľadiska vlastností, ktoré najlepšie vyhovujú vašim preferenciám a životnému štýlu.

U mačiek bez rodokmeňa, ktorých vlastnosti sú menej predvídateľné, sa niekedy predpokladá, že kocúry sú rozvážnejšie, tolerantnejšie a vedia sa zatúlať ďalej, zatiaľ čo mačky uprednostňujú zostať bližšie k domovu. Na druhej strane sa tiež hovorí, že mačky môžu byť dominantnejšie v domácnosti, čo občas sťažuje spolužitie s inými zvieratami.

Mnohé rozdiely v správaní, ktoré sa objavujú v puberte, napríklad značenie močom u kocúrov alebo ruja u mačiek, však zvyčajne po kastrácii ustúpia.

Či už si vyberiete kríženca alebo čistokrvnú mačku, je dôležité si uvedomiť, že všetky mačky sú svojráznymi jedincami a ich osobnosti alebo životné požiadavky môžu byť odlišné. Porozprávajte sa s chovateľom alebo s pracovníkmi útulku, ktorí poznajú osobnosť každej mačky a pomôžu vám určiť, ktorá z nich je vzhľadom na spôsob vášho života najvhodnejšia a ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám, ktoré by ste mohli mať.

translations.feature.genericcomponents.backtotop

Viac informácií o plemenách mačiek

Hľadať plemená

Zobraziť všetky plemená mačiek
Čiernobiela fotka stojacej dospelej mainskej mývalej mačky na bielom pozadí