Ako predstaviť mačky iným domácim zvieratkám

20. 9. 2018
Zoznámenie sa s novou rodinou a inými zvieratami vrátane mačiek a psov je veľmi dôležitým krokom v živote mačaťa a príprava a zvládnutie tohto procesu je kľúčom k jeho dlhodobému zdraviu a duševnej pohode.
Adult cat lying down next to an adult Golden Retriever.

Predstavenie nováčika vašim domácim zvieratkám môže byť náročné. O novej hierarchii síce rozhodujú samy zvieratá, ale nemali by ste ich nechať správať sa k sebe agresívne. Vyhraďte si na to dostatok času a buďte trpezliví, pretože v tejto fáze sa vytvárajú pravidlá pre ďalšie spolužitie v budúcnosti.

Spoznávanie nového prostredia a členov novej rodiny a ďalších zvierat je veľmi dôležitým krokom v živote mačaťa a je dôležité pri zabývaní sa v novom domove. Musí prebiehať bez stresu, pretože jeho zdravý rast a duševná pohoda závisia od starostlivosti a pozornosti na začiatku života.

Prvé stretnutia s inými zvieratami by mali prebiehať pod dozorom, pretože ak neprebehnú správne, mohli by vzniknúť nedorozumenia a konflikty týkajúce sa spoločných vecí a priestoru. Pred stretnutím by ste mali so zvieratkom navštíviť veterinára. Získate istotu, že nové mača neprenáša žiadne nákazlivé choroby, ktorými by mohlo nakaziť ostatné zvieratá.

Existujú konkrétne veci, ktoré môžete urobiť pred tým, ako mača predstavíte iným mačkám a psom, ale je aj niekoľko všeobecných vecí, na ktoré by ste si mali dať pozor, aby ste svojim domácim zvieratkám a mačaťu pomohli pri prvom stretnutí:

 • V prvých dňoch držte vaše mača v bezpečnej vzdialenosti od ostatných domácich zvieratiek, aby si postupne zvykalo na nové prostredie.
 • Nechajte mača v rôznych miestnostiach, aby postupne preskúmalo vašu domácnosť a necítilo potrebu skrývať sa pod nábytkom.
 • Poskytujte svojim starším domácim zvieratkám veľa pozornosti a počas prvých pár dní ich nechajte užívať si privilégiá starších domácich zvierat (platí to pre psy aj mačky).
 • Zabezpečte, aby sa existujúce domáce zvieratká na svojom teritóriu cítili bezpečne a príjemne.
 • Zaistite, aby sa vaša nová mačka cítila dobre vo svojom vlastnom priestore (v tichej miestnosti).
 • V miestnostiach, kde sa mača ešte nenachádzalo, potrite niektoré steny látkou, ktorou ste predtým použili na tvár a ústa mačaťa, aby si vaše staršie domáce zvieratká zvykali na jeho pach.

Ako predstaviť mača psom žijúcim v domácnosti

Ak váš pes už pozná mačky a má ich rád, tento proces bude oveľa jednoduchší. Ak je však pes správne socializovaný, nemal by mať problém s prijatím novej mačky. Niektoré staršie psy môžu byť menej tolerantné, ale časom sa naučia s mačkou žiť. Počas prvých stretnutí by pes mal byť na vôdzke a mačka voľne. Kontrolované a opakované stretnutia umožnia, aby sa váš pes a mačka naučili spolu pokojne žiť.

Môžete tomu pomôcť takto:

 • Držte psa na vôdzke a zabezpečte, aby bol pokojný (odmeňte ho za to, že je pokojný).
 • Zaistite, aby mačka nemohla byť zahnaná do kúta, a vyberte miestnosť, kde sa cíti bezpečne a kde sa má kam schovať (ideálne vo väčšej výške ako pes).
 • Nesnažte sa mačku nútiť do kontaktu so psom. Nechajte ich, nech sa zblížia vlastným tempom.

 

Dospelá mačka stojaca vonku v záhrade a oňuchávajúca čiernobiele mača.

Predstavenie mačiatka existujúcim mačkám

Ďalšia mačka sa môže ukázať ako väčšia výzva ako pes. Dospelé mačky síce zvyčajne ľahšie akceptujú mačiatka ako iné dospelé zvieratá, ale keďže je ich povaha samotárska, príchod ďalšej mačky na svoje územie nebudú vnímať príliš pozitívne. Nespokojnosť môžu vyjadriť zastrašujúcim správaním a prijatie novej situácie im môže trvať niekoľko dní alebo dokonca mesiacov.

Ak budete priebežne opakovať predstavenie pod dozorom, až kým mačky nebudú vzájomne akceptovať svoju prítomnosť a ich strach zjavne pominie, dve mačky si začnú vytvárať teritoriálny vzťah, ktorý treba jednoznačne rešpektovať.

Nezabúdajte, že mačky nemôžete nútiť do vzájomnej náklonnosti, môžete sa však pokúsiť o ich pokojné spolunažívanie. 

Pri predstavovaní mačiek postupujte takto:

 • Mačky obozretne predstavte tak, aby každá z nich mala dostatok priestoru na skrytie sa a vyhnutie sa tej druhej. Na ich stretnutie si zvoľte neutrálne miesto. Mala byť to byť veľká miestnosť, aby si mohli udržať vzájomný odstup.
 • Uistite sa, že obe mačky majú cestu, ktorou môžu od seba vzájomne utiecť.
 • Začnite krátkymi časovými úsekmi a počas niekoľkých nasledujúcich dní postupne predlžujte čas, ktorý spolu mačky trávia.
 • Nezabudnite každej mačke poskytnúť vlastný priestor na spanie, misku s jedlom a vodou, pretože sa nebudú chcieť deliť.
 • Odporúča sa aspoň jedna nádoba na exkrementy na mačku a navyše jedna ďalšia nádoba, aby mala mačka na výber.
 • Ak mačky zostávajú vo vnútri, odporúča sa tiež, aby každá z nich mala prístup k dostatku miesta na skrytie, hranie sa a skúmanie. Každá mačka by napríklad mohla mať svoj mačací strom, ktorý jej poskytne vlastný priestor.
 • Problémy nastanú vtedy, keď územie jednej mačky bráni druhej mačke vykonávať normálnu činnosť. Uistite sa preto, že každá mačka má možnosť vykonávať všetky bežné činnosti (jedenie, spanie, pitie, používanie nádoby na exkrementy) bez stretu s druhou mačkou. Tým viete predísť problémom so stresom.

Hoci nemôžete prinútiť zvieratá, aby sa navzájom mali rady, môžete podporiť ich dobré správanie a rešpektovanie, čo im umožní pokojne spolunažívať.

Pred privedením nového mačaťa do domácnosti aj počas spolunažívania mačiek je dôležité vždy dbať na potreby všetkých zvierat v domácnosti, aby sa nestalo, že budú vystavené stresu.

translations.feature.genericcomponents.backtotop

Viac informácií o plemenách mačiek

Hľadať plemená

Zobraziť všetky plemená mačiek
Čiernobiela fotka stojacej dospelej mainskej mývalej mačky na bielom pozadí