Vodič za promjenu mačje hrane

16.1.2020.
Norwegian Forest Cat sitting in a kitchen eating from a feeding bowl
Kako bi se spriječile moguće želučane tegobe, potrebno je polako uvesti promjene u prehranu mačke. Slijedite naš jednostavni sedmodnevni vodič kako biste sigurno i pažljivo uveli novu hranu u prehranu svoje mačke.

Zašto mački promijeniti hranu?

Mogu se pojaviti situacije u kojima ćete htjeti promijeniti prehranu svoje mačke. Za tu promjenu može postojati nekoliko razloga, uključujući sljedeće:

  • Vaš mačić je spreman prijeći na hranu za odrasle.
  • Zdravstvene potrebe vaše mačke su se promijenile i sada joj je potrebna specijalizirana prehrana.
  • Želite prijeći na plan hranjenja mokrom, suhom ili kombinacijom ove dvije vrste hrane.

Danas se kompletna i uravnotežena hrana, prilagođena starosti, fiziološkom statusu i životnom stilu mačke, može davati mački tijekom cijelog života, bez opasnosti od nutritivnih deficita. To znači da će vlasnici kućnih ljubimaca vjerojatno sve češće mijenjati mačju hranu.

Zašto je važno pažljivo uvoditi promjene u prehranu mačke?

Rano izlaganje mačića određenoj vrsti hrane može imati značajnu ulogu u stvaranju preferencija dalje u budućnosti. Zbog toga je važno znati kojom se vrstom hrane mačić hranio prije nego što je došao u vaš dom. Naime, lakše će se priviknuti na novo okruženje ako jede poznatu hranu.

Nalik tome, svaka bi se promjena u prehrani mačke tijekom njezina života trebala postepeno uvesti. Ako ih se ponudi novom vrstom hrane, neke bi mačke mogle postati nepovjerljive. Takvo izbjegavajuće ponašanje zove se neofobija. Vjeruje se da takvo ponašanje služi kao zaštita od konzumiranja toksične ili onečišćene hrane. Zbog toga je bolje postepeno uvoditi nove vrste hrane – kako bi se smanjio mogući nastanak stresa, ali i kako bi se izbjegla odbojnost prema novoj hrani.

Kako promijeniti hranu svojoj mački?

Najbolje je postepeno mački predstaviti novu hranu, u razdoblju od barem tjedan dana. Na taj način možete izbjeći želučane tegobe, strah od novoga i druge vrste tjeskobe kod mačke.

Počnite uvoditi novu prehranu u malim postocima, postepeno povećavajući omjer sve dok se mačka u potpunosti ne prebaci na novu hranu.

1. i 2. dan – 75 % prethodne hrane + 25 % nove hrane
3. i 4. dan – 50 % prethodne hrane + 50 % nove hrane
5. i 6. dan – 25 % prethodne hrane + 75 % nove hrane
7. dan – 100 % nova hrana

Dobra je ideja održavati redovitu rutinu hranjenja mačke, držeći se istih vremena hranjenja i okruženja u kojima jede kako bi se minimalizirale promjene te zadržala udobnost mačke kroz prijelaz na novu prehranu.

Držite mačku na oku

Obratite pozornost na ponašanje mačke nakon što u potpunosti prijeđe na novu hranu. Time ćete lakše primijetiti njezinu reakciju na promjenu. Najbolja se prehrana očituje izgledom vaše mačke, njezinom tjelesnom težinom i kvalitetom stolice.

translations.feature.genericcomponents.backtotop