Příprava na první návštěvu kotěte u veterináře

02.10.2018
Pokud ještě nemáte s návštěvou veterináře dostatečné zkušenosti, bude dobré seznámit se s tím, jak návštěva probíhá, co s ní souvisí a jak kotěti pomoci, aby se po celou dobu cítilo co nejlépe.
Kotě sedí na vyšetřovacím stole a veterinář ho vyšetřuje.

Pokud ještě nemáte s návštěvou veterináře dostatečné zkušenosti, bude dobré seznámit se s tím, jak návštěva probíhá, co s ní souvisí a jak kotěti pomoci, aby se po celou dobu cítilo co nejlépe.

Jak vybrat kotěti veterináře

Když jste kotě převzali, bylo vám možná doporučeno, abyste s ním dále chodili ke stejnému veterináři. Pokud to z jakéhokoli důvodu není možné, budete svému mazlíčkovi muset vybrat jiného veterináře.

Co je při výběru nové veterinární praxe třeba zvážit:

 • Místní pověst veterinární praxe,
 • jak daleko se nachází od vašeho bydliště,
 • jak se tam můžete dostat,
 • zda se tam dá snadno zaparkovat,
 • zda je čistá a dobře udržovaná,
 • zda jsou složky domácích mazlíčků řádně vedeny,
 • zda rozesílá upomínky ohledně očkování a zdravotních kontrol,
 • jaké programy preventivní medicíny má zavedené,
 • úroveň a rozsah vybavení,
 • jak funguje pohotovost nebo služba mimo ordinační hodiny,
 • zda vám poradí s výživou vašeho mazlíčka,
 • zda veterinářův přístup vyhovuje potřebám vaší kočky.

Veterináři, kteří si zvlášť dobře uvědomují potřeby koček, už nějakou dobu praktikují „přátelský přístup ke kočkám“. Tyto veterinární praxe jsou potřebám koček přizpůsobené. Mají ordinační hodiny vyhrazené pro operace koček nebo speciální čekárny pouze pro kočky. Jsou vybaveny rozprašovači uklidňujících feromonů a difuzním osvětlením. Atmosféra na nich bývá klidná a přístup veterinářů obzvlášť trpělivý a pozorný. Všechny tyto prvky zajišťují veterinářům, vlastníkům i kočkám optimální podmínky pro absolvování konzultace nebo ošetření.

Když kočky při návštěvách veterináře odmítají spolupracovat, nebo jsou dokonce agresivní, je to proto, že jsou vystrašené a neznají žádný jiný způsob, jak se vypořádat s „hrozbami“, kterými se cítí být napadeny.

Co udělat před návštěvou kotěte u veterináře

Při určování toho, jaké očkování by mělo kotě dostat, veterináři velmi pomohou informace, které mu jako vlastník kotěte můžete poskytnout.

Před návštěvou si projděte zdravotní záznamy kotěte. Může být užitečné sepsat si určité informace, například jaké krmivo kočce dáváte a v jakém množství, jak kočka pije, v jakém žije prostředí a zda jste si všimli nějakých změn jejích stravovacích návyků, trávení nebo chování.

Může být velmi užitečné vést si sešit se záznamy o zdravotním stavu kočky a absolvovaných léčbách. Sešit mějte pokud možno ve složce s dalšími dokumenty souvisejícími se zdravím vaší kočky.

Přeprava kotěte k veterináři

Z bezpečnostních důvodů byste kočku měli přepravovat ve speciálně zkonstruované přepravce pro kočky. V ideálním případě by to měl být předmět, který vaše kotě dobře zná. Situaci můžete kotěti usnadnit tak, že několik dní před návštěvou veterináře přepravku vytáhnete a položíte ji otevřenou někam do rohu, kam vaše kotě rádo chodí.

Můžete do ní stříknout uklidňující feromony a položit deku, ze které kotě ucítí vlastní pach. To mu pomůže si na přepravku zvyknout a cítit se bezpečně, schované před zvědavýma očima. Pokud má klec otevřenou stranu, zakryjte ji dekou nebo ručníkem, aby do ní bylo méně vidět.

Jak si s kotětem poradit u veterináře

Zmírnit dopad návštěvy u veterináře vám pomůže několik užitečných tipů:

 • V čekárně nechte kočku v jejím koši, který položte na vyvýšené místo, například na židli.
 • Snažte se nedělat žádné prudké pohyby, opatrně svou kočku vezměte a položte ji na vyšetřovací stůl.     
 • Některé kočky se cítí bezpečně ve své kleci. Pokud tomu tak je i u vaší kočky, sejměte horní část klece tak, aby veterinář na kočku dosáhl.
 • Mluvte na svou kočku jemným hlasem a sami zůstaňte klidní. Pokud budete rozrušení, vaše kočka to vycítí a bude ještě ve větším stresu.
 • Profesionálům můžete důvěřovat: tým vašeho veterináře ví, jak s kočkami zacházet, a to i s těmi nejméně spolupracujícími. Pokud se budete pokoušet zasáhnout, pak nejenže budete překážet, ale můžete se také zranit.
 • Někteří veterináři provádějí domácí návštěvy. V takovém případě zavřete kočku v jedné místnosti, nejlépe v takové, kde není moc kam se schovat. Pamatujte, že v některých případech nebude domácí návštěva možná a budete se s kočkou muset k veterináři vydat.
 • Když je kočka vyděšená, může to její stav ještě zhoršit, zejména pokud má dýchací problémy nebo utrpěla úraz. Nejlepší přístup bývá zůstat klidný a uklidňovat kočku hlazením a jemným hlasem.
 • Pokud musí být vaše kočka hospitalizována, vyberte takové zařízení, kde berou v úvahu specifické potřeby koček. Pokud je návštěva veterináře plánovaná, pak můžete vzít koččin polštář, její oblíbenou deku, nebo dokonce kus svého nošeného oblečení, ze kterého vás kočka ucítí.
Kotě sedí na vyšetřovacím stole a veterinář ho vyšetřuje.

Návrat domů od veterináře

Kočky většinou potěší, když se mohou vrátit do svého známého prostředí. Po návratu z veterinární kliniky nechte kočku v klidu odpočinout.

Pokud jsou na to kočky dost zdravé, budou se chtít ujistit, že se nikam nepřesunul nábytek, že je zahrada pořád na stejném místě a že jejich kočičí záchod jim stále patří.

Svoje oblíbená místa budou často kontrolovat a otíráním hlavy nebo broušením drápů je budou značkovat svým zápachem.

Pokud máte doma více koček, bude zapotřebí učinit několik opatření, aby návrat do kočičí skupiny proběhl v klidu.

Návrat vašeho kotěte mezi ostatní domácí mazlíčky.

V dobře zavedených kočičích skupinách se všichni navzájem znají a pravidelně si vyměňují čichové podpisy.

Může se stát, že kočka dočasně opustí skupinu a když se vrátí, není již rozpoznána jednou nebo všemi kočkami, což může způsobit úzkost, nebo dokonce souboje.

Je proto nutné učinit určitá opatření, když se tulák opět vrátí domů.

Tato preventivní opatření je také možné použít při zavádění nově příchozího bez ohledu na jeho druh:

 • Postřikem syntetických feromonů zajistíte, že atmosféra v domě bude klidná.
 • Otřete nově příchozího mazlíčka kusem látky naplněné zápachem kočky, která ještě neopustila domácnost. Zajistíte tak kontakt nově příchozího s „místním“ pachem.
 • Pokud je to možné, umístěte do přepravky pokrývku, kterou používají vaše kočky. Nově příchozí mazlíček tak pozná pach svých společníků.

Stresující zážitek ať už před, během, nebo po návštěvě veterináře může na vašem kotěti zanechat trvalý dojem a vyvolat silnější odpor k budoucím návštěvám.

Následování těchto několika jednoduchých kroků vám zajistí klidný průběh bez stresu. V dospělosti bude vaše kočka při návštěvě veterináře více důvěřivá a klidná.

translations.feature.genericcomponents.backtotop

Výživa přizpůsobená pro vaše kotě

Výživné receptury, které vašemu kotěti pomáhají budovat přirozenou obranyschopnost, podporují jeho zdravý růst a napomáhají vývinu trávicí soustavy.

Produkty pro koťata
Content Block With Text And Image 1