Očkování kotěte

02.10.2018
Očkování pomůže ochránit zdraví kotěte. Proto je tak důležité, aby ve vhodném věku absolvovalo správné vakcinační schéma.
Kitten cat lying down on an examination table being given an injection.

Jaká očkování by mělo kotě absolvovat?

Očkování pomůže ochránit zdraví kotěte. Proto je zásadní, aby ve vhodném věku absolvovalo správné vakcinační schéma.

K dispozici je několik vakcín, které lze obecně rozdělit do dvou kategorií:

  • Základní vakcíny
  • Volitelné vakcíny

Základní vakcinace se doporučuje všem koťatům a kočkám bez ohledu na životní styl. Naopak volitelná vakcinace se doporučuje podle rizika vystavení konkrétnímu onemocnění nebo virové infekci.

Veterinář vám doporučí nejvhodnější vakcinační schéma podle životního stylu vaší kočky.

Které základní vakcíny musí kotě dostat?

Kotě je třeba očkovat proti těmto onemocněním:

  • Kočičí chřipka: způsobují ji různé patogeny, včetně kočičího herpesviru (fHV) a kočičího kaliciviru (FCV). Kočičí chřipka postihuje oči, ústní dutinu a dýchací cesty.
  • Virus kočičí panleukopenie (FPV): často smrtelná virová infekce způsobující průjem a zvracení.
  • Virus kočičí leukémie (FeLV): potlačuje imunitní systém, takže infikovaná kočka je náchylná k jiným onemocněním.

Veterinář posoudí rizikový profil kotěte a zvolí nejvhodnější dobu pro očkování. Sestaví vakcinační schéma na míru přesně podle potřeb vašeho kotěte.

Musí být kotě očkováno hned po narození?

Po narození jsou koťata chráněna protilátkami, které získávají od matky v prvním mléce (kolostrum). Kritické období nastane, když koncentrace protilátek od matky již nestačí k ochraně před viry, ale je stále příliš vysoká, aby zabránila účinnému očkování. V této době je kotě nejvíce náchylné k infekcím.

Kdy má kotě podstoupit první očkování?

Ideální věk kotěte pro první očkování je osm týdnů (případně mezi sedmým a devátým týdnem), druhá vakcinace by pak měla proběhnout za tři až pět týdnů. Toto schéma se týká základních vakcín.

Je kotě už očkované, když si ho přinesu domů?

Vzhledem k tomu, že se doporučuje provést první očkování již ve věku kolem osmi týdnů, je pravděpodobné, že kotě, které si přinesete domů, už očkování prodělalo. Vždy si od chovatele nebo útulku vyžádejte záznamy o očkování a předejte je veterináři, až s ním budete řešit vhodné vakcinační schéma.

Kontroluje veterinář před očkováním zdravotní stav kotěte?

Veterinář provede před očkováním kompletní zdravotní prohlídku a zjistí, zda je kotě v dobrém zdravotním stavu. V této fázi je důležité, abyste veterináře informovali o neobvyklém chování nebo příznacích, například únavě nebo občasném průjmu.

Kdy může jít kotě ven?

Kotě nebude chráněno, dokud neuplyne určitý časový úsek po absolvování druhé injekce. Přesné rozmezí vám sdělí veterinář. Do té doby byste měli zajistit, aby se kočka pohybovala jen doma.

Je třeba u kotěte provádět přeočkování?

Přeočkování proti kočičí chřipce, kočičí panleukopenii a kočičí leukémii se provádí mezi 12 a 16 týdnem.

Jakmile kočka dosáhne jednoho roku, měla by být proti těmto virům přeočkována jednou ročně.

Přečtěte si více o přeočkování, abyste věděli, které vakcinace by mělo vaše kotě absolvovat a kdy.

Jaké další vakcíny by mohly být nutné?

S veterinářem můžete také probrat očkování proti vzteklině. Je-li to nutné, závisí na životním stylu kočky a na tom, jestli s ní budete cestovat. Pokud například chcete cestovat s kočkou do zemí EU, je očkování proti vzteklině povinné.

Když zajistíte, aby vaše kočka podstoupila adekvátní očkování ve správném věku, uděláte jednu z nejdůležitějších věcí pro ochranu jejího zdraví v průběhu celého jejího života.

translations.feature.genericcomponents.backtotop

Výživa přizpůsobená pro vaše kotě

Výživné receptury, které vašemu kotěti pomáhají budovat přirozenou obranyschopnost, podporují jeho zdravý růst a napomáhají vývinu trávicí soustavy.

Produkty pro koťata
Content Block With Text And Image 1