Psinka u koček

02.10.2018
Virus kočičí panleukopenie (FPV), také nazývaný kočičí parvovirus, je vysoce infekční a potenciálně smrtelné virové onemocnění, kterým trpí koťata a kočky.
Kitten being held by a vet in a clinic

Co je to kočičí panleukopenie?

Virus kočičí panleukopenie (FPV), také nazývaný kočičí parvovirus, je vysoce infekční a potenciálně smrtelné virové onemocnění, kterým trpí koťata a dospělé kočky.

Jaké jsou příznaky kočičí panleukopenie?

Kotě nebo kočka trpící FPV vykazuje několik různých příznaků. Vždy dávejte pozor na tyto známky onemocnění:

  • horečka
  • deprese
  • zvracení
  • průjem (často krvavý)
  • dehydratace

Onemocnění může také vést k velmi náhlé smrti. Kočky, které přežijí první dny, se stávají imunosupresivními a ztrácejí funkci svého imunitního systému. Je to proto, že virus zničí červené krvinky, které bojují s infekcí, a znamená to, že kočky mohou snadno získat sekundární infekce, jako je septikémie.

Je-li kočka infikována během březosti, je pravděpodobné, že potratí, porodí mrtvá koťata nebo porodí koťata s abnormálně vyvinutým mozkem (mozková hypoplazie).

Je kočičí panleukopenie u koček a koťat stále běžná?

FPV je nyní díky rozšířenému očkování u koček v zájmovém chovu dobře kontrolována, nicméně stále může propuknout u koček z útulků a u populací divokých koček. Když k tomu dojde, úmrtnost je velmi vysoká.

Co jiného bych měl vědět o kočičí panleukopenii?

První věc, kterou je třeba poznamenat, je, že je velmi nakažlivá. Konkrétně je iniciována parvovirem, který přežívá po dlouhou dobu ve specifickém prostředí – v závislosti na podmínkách to může být několik týdnů i déle.

Virus se proto může šířit nepozorovaně. Riziko kontaminace je velmi reálné, i když kotě nikdy nechodí ven. Je proto důležité je očkovat.

Mám své kotě nechat očkovat proti kočičí panleukopenii?

Očkování proti FPV je nezbytné pro všechny kočky. Existují dvě kategorie vakcín: základní a doporučené. Všechny vakcíny proti základním onemocněním musí být podány všem koťatům a kočkám, a to bez ohledu na jejich životní styl. Kočičí panleukopenie spadá do kategorie základních onemocnění spolu s herpesvirem a kalicivirem.

Je životně důležité, aby veterinář tyto vakcíny vašemu novému kotěti aplikoval.

Kdy má mé kotě obdržet očkování proti FPV?

Očkování proti FPV sestává ze dvou injekcí podávaných s odstupem tří až čtyř týdnů. Vzhledem k tomu, že první dávku lze aplikovat již asi v sedmi až devíti týdnech, je možné, že vaše kotě již první injekci obdrželo.

Předtím, než si je přivezete domů, vždy zkontrolujte, zda již dostalo první injekci. Jakmile budete doma, kontaktujte svého veterináře a domluvte se na druhé injekci.

Kdy bude kotě proti viru chráněno?

Vaše kotě začne být chráněno až nějakou dobu po druhé injekci, což znamená, že byste je do té doby měli držet v bytě.

Existuje několik různých společností, které očkovací látky dodávají, ale každá má jiný postup. Proto se zeptejte svého veterináře na přesný plán injekcí pro své kotě.

Vyžaduje vakcína FPV přeočkování?

Vaše kotě bude po aplikaci druhé injekce potřebovat za rok přeočkování a poté bude potřebovat přeočkování pravidelně každý rok.

Imunita proti různým onemocněním vydrží různě dlouhou dobu, takže vaše kočka nemusí nutně dostávat stejné přeočkování každý rok. Promluvte se svým veterinářem. Vysvětlí vám, proti kterým nemocem při té které kontrole očkuje.

Na co bych měl dávat pozor před výběrem chovatelské stanice?

Jakmile kočičí panleukopenie jednou vstoupila do populace, kvůli povaze viru je velmi těžké se jí zbavit.

Existují specifická opatření, která by měla být přijata všemi dobrými chovatelskými stanicemi, aby se zabránilo šíření a aby se snížil dopad onemocnění na zdraví kočky.

Je třeba zavést přísná hygienická opatření, včetně:

  • Rozdělení do sektorů – zavedení specifických sektorů pro karanténu a ošetřovnu
  • Zavedení principu dopředného toku – to znamená zavedení jednosměrné trasy ze sektoru se zvířaty s nejvyšším rizikem do sektoru se zvířaty s nejnižším rizikem.
  • Adekvátní čištění a dezinfekce – ne všechny dezinfekční prostředky fungují proti FPV, proto je nezbytné zajistit, aby čisticí prostředky používané v chovatelské stanici proti němu byly účinné.

Je důležité zeptat se v chovatelské stanici, zda mají tato preventivní opatření zavedena.

Vzhledem k tomu, že FPV je tak infekční a potenciálně smrtelný, je důležité, abyste zajistili, že vaše kotě obdrží ve správném věku příslušné injekce následované každoročním přeočkováním. Pokud si nejste jisti ohledně plánu očkování pro své kotě, vždy se poraďte s veterinářem.

translations.feature.genericcomponents.backtotop

Vyhledat veterináře

Máte-li jakékoli obavy ohledně zdraví své kočky, požádejte o odbornou radu veterináře.

Hledat v mém okolí
Mainská mývalí kočka v černé a bílé stojící na bílém pozadí

Výživa přizpůsobená pro vaše kotě

Výživné receptury, které vašemu kotěti pomáhají budovat přirozenou obranyschopnost, podporují jeho zdravý růst a napomáhají vývinu trávicí soustavy.

Produkty pro koťata
Content Block With Text And Image 1