​Признаци за застаряването на кучето ви

20.9.2018 г.
Стареенето е естествен, сложен процес, който може да повлияе на способността на организма да поддържа някои метаболитни процеси. Има редица признаци, които трябва познавате, когато идентифицирате дали кучето е възрастно.
Ageing Golden Retriever lying down in a garden.

Процесът на стареене при кучетата е постепенен и понякога може да не бъде забелязан от собствениците им. Има редица признаци които трябва да познавате, когато идентифицирате дали кучето е възрастно, както и редица промени, през които застаряващите кучета преминават с напредване на възрастта.

Застаряващи кучета

Стареенето е естествен, сложен биологичен процес, който може да повлияе на способността на организма да поддържа някои метаболитни процеси и да увеличи податливостта му на болести. Колкото и неизбежно да е, има начини да се забави процесът или поне да се избегне ускоряването му. Основната цел е при възможност да се предотврати или забави появата на болестта, да се идентифицира възможно най-рано ако тя се прояви и да се лекува, за да се запази здравето на кучето колкото е възможно най-дълго. Превантивната медицина е предпочитаният подход.

Кога кучето се смята за старо?

Възрастта е число, а не състояние. Зрялост и старост са произволни понятия, определени въз основа на очакваната продължителност на живота. Кучето се счита за зряло, когато достигне средата на очакваното време на живот и е старо, когато има три четвърти от очакваното време на живот зад себе си. Разбира се, кучета с различни размери не стареят по същия начин или с една и съща скорост. Дребните породи имат по-дълга продължителност на живота от големите породи, така че дребното куче ще старее по-бавно.

И обратно, на големите кучета им трябва повече време, за да пораснат и стареят по-бързо. Това ясно означава, че те нямат еднакви нужди.

Последствия от стареенето на организма

Стареенето е естествен процес, който засяга цялото тяло. Никоя органна система не е пощадена. Също така индивидуалната чувствителност или предразположеността на даден орган ще допринесе за развитието на заболяване. Основната цел е да се разбере процесът на стареене, за да се забавят неговите ефекти.

Увеличаване на мастните депа

Кучетата са склонни да наддават тегло с възрастта. Животното натрупва мастни депа за сметка на мускулна маса. Когато е изгубена много мускулна маса, подвижността на животното ще бъде засегната, което води до по-малък разход на енергия. В резултат на това кучето наддава още тегло, губи още мускулна маса и така нататък. Това прави наблюдението на състоянието на тялото на животното жизненоважно, за да се възпрепятства натрупването на тегло и загубата на мускулна маса. Също така е важно да се лекува всяка болка, която кучето може да изпитва и която може да попречи на упражненията му.

Ваймарски птичар в напреднала възраст се разхожда по тревиста пътека.

Dental problems

Build up of plaque causes gum inflammation and infections (periodontal disease), which can lead to the teeth falling out. These gum problems mean the dog finds eating more difficult because chewing is painful.

As well as the unpleasant bad breath this produces, the rapid increase of bacteria that spread in the body can cause damage to other organs. The immune system is permanently working overtime, which puts a great strain on the body, making it more susceptible to infection.

Dental hygiene is essential throughout the dog’s life, but especially so in ageing dogs. Ensuring your dog is used to teeth brushing as a puppy is a preventive measure that will help to preserve the quality and health of its teeth for the whole of its life. Diet has an important role to play here. The formulation and even the physical characteristics of kibbles – size, shape, hardness – can help to slow down the build up of dental plaque.

Slower digestive transit

Digestive transit slows down in older dogs. This is linked to reduced muscle tone in the intestine and a drop in secretion of digestive acids that help to break down food. This exposes the dog to constipation often followed by diarrhoea. These problems can be controlled with an adapted diet.

Just like the rest of the body, the intestine starts to work less efficiently. Its digestive performance is reduced a little, it absorbs nutrients in lower quantities and it takes more time to adapt to a change of diet. A high-quality, easily digestible food minimises these effects.

Immune system and senses

Ageing also brings a reduction in immune protection, meaning ageing dogs are more susceptible to infection and disease. Along with this, dogs experience a loss of sight and smell which may result in a reduced appetite.

It is important to make sure the dog remains active even as it grows older. An animal that moves around less, is less attentive or too quiet should be examined by a veterinarian. It is essential that the inevitable effects of ageing are not confused with a disability due to organ impairment.

With proper care and a diet tailored to their unique needs, ageing dogs can continue to live a happy, healthy life. If you are ever unsure on how to feed and care for your ageing dog's changing needs, it is best to consult a vet.

translations.feature.genericcomponents.backtotop